ESP

Chương trình Hỗ trợ Năng lượng GIZ

Xử Lý Chất Thải Tạm Quang Điện Trên Thế Giới Và Đối Với Việt Nam: Ý Kiến Chuyên Gia

Chia sẻ
In

Mới đây, tạp chí Năng lượng sạch Việt Nam đã đăng tải bài viết về các cơ chế chính sách khuyến khích, bắt buộc tái chế và xử lý tạm phế thải quang điện trên thế giới, từ đó rút ra các chính sách phù hợp cho Việt Nam. Đọc thêm bài viết tại đây: (https://bit.ly/3iF0TxB).

Tin tức

mới nhất