ESP

Chương trình Hỗ trợ Năng lượng GIZ

Lưới điện Thông minh cho Năng lượng Tái tạo và Hiệu quả Năng lượng

(SGREEE)

Chia sẻ
In
Can_Tho_Province-0156-2-0-0-0-0-1469184969

Tin tức liên quan

Hoạt động

Hoạt động

Dự án Lưới điện Thông minh cho Năng lượng Tái tạo và Hiệu quả Năng lượng (SGREEE) đang hỗ trợ Chính phủ Việt Nam trong việc thực hiện Lộ trình Lưới điện Thông minh, hướng tới thúc đẩy hiện đại hóa và tự động hóa hệ thống truyền tải và phân phối điện quốc gia. Với sự tài trợ của Bộ Hợp tác và Phát triển Kinh tế Đức, dự án đang phối hợp chặt chẽ với Cục Điều tiết Điện lực để hỗ trợ các chuyên gia ngành năng lượng Việt Nam phát triển một Lưới điện Thông minh, chẳng hạn như việc số hóa và tăng tính linh hoạt của hệ thống cung cấp điện, cho phép một tỷ trọng lớn các nguồn năng lượng tái tạo được hòa lẫn và hỗ trợ tốt hơn hiệu quả năng lượng.

Các hoạt động tiêu biểu nằm trong ba lĩnh vực hoạt động của dự án bao gồm:

Khung pháp lý

 • Tư vấn chiến lược về phát triển hệ thống điện trong tương lai và thực hiện đổi mới toàn ngành với các bên liên quan
 • Hỗ trợ xây dựng các quy định tập trung vào việc hòa lưới các nguồn năng lượng tái tạo cùng việc linh hoạt và số hóa hệ thống điện thông qua công nghệ thông minh.

Nâng cao Năng lực

 • Thành lập một Mạng lưới Kiến thức về công nghệ Lưới điện Thông minh cho các chuyên gia ngành năng lượng tại Việt Nam.
 • Cung cấp các khóa đào tạo về công nghệ Lưới điện Thông minh, về vận hành hệ thống điện tiên tiến và về việc lập quy hoạch trong đó năng lượng tái tạo chiếm tỷ trọng lớn.

Hợp tác Công nghệ

 • Thúc đẩy ứng dụng công nghệ Lưới điện Thông minh hiện đại
 • Tăng cường nghiên cứu ứng dụng và phát triển, ví dụ như việc kiểm tra tính khả thi đối với cấu hình hệ thống công nghệ thông minh trong phòng thí nghiệm.
Thời gian thực hiện

07/2017 - 06/2022

ngân sách

€5,000,000

Cơ quan tài trợ

Bộ Hợp tác Kinh tế và Phát triển Liên bang Đức (BMZ) Sáng kiến Công nghệ Khí hậu Đức (DKTI)

Đối tác dự án

Đối tác chiến lược: Bộ Công Thương Việt Nam

Cơ quan thực hiện: Cục Điều tiết Điện lực Việt Nam (ERAV)

Tra cứu ấn phẩm dự án

Dự án khác

SGREEE

Lưới điện Thông minh cho Năng lượng Tái tạo và Hiệu quả Năng lượng

Chia sẻ
In
Can_Tho_Province-0156-2-0-0-0-0-1469184969
Thời gian thực hiện

07/2017 - 06/2022

Ngân sách

€5,000,000

Cơ quan tài trợ

Bộ Hợp tác Kinh tế và Phát triển Liên bang Đức (BMZ) Sáng kiến Công nghệ Khí hậu Đức (DKTI)

Đối tác dự án

Đối tác chiến lược: Bộ Công Thương Việt Nam

Cơ quan thực hiện: Cục Điều tiết Điện lực Việt Nam (ERAV)

Hoạt động

Hoạt động

Dự án Lưới điện Thông minh cho Năng lượng Tái tạo và Hiệu quả Năng lượng (SGREEE) đang hỗ trợ Chính phủ Việt Nam trong việc thực hiện Lộ trình Lưới điện Thông minh, hướng tới thúc đẩy hiện đại hóa và tự động hóa hệ thống truyền tải và phân phối điện quốc gia. Với sự tài trợ của Bộ Hợp tác và Phát triển Kinh tế Đức, dự án đang phối hợp chặt chẽ với Cục Điều tiết Điện lực để hỗ trợ các chuyên gia ngành năng lượng Việt Nam phát triển một Lưới điện Thông minh, chẳng hạn như việc số hóa và tăng tính linh hoạt của hệ thống cung cấp điện, cho phép một tỷ trọng lớn các nguồn năng lượng tái tạo được hòa lẫn và hỗ trợ tốt hơn hiệu quả năng lượng.

Các hoạt động tiêu biểu nằm trong ba lĩnh vực hoạt động của dự án bao gồm:

Khung pháp lý

 • Tư vấn chiến lược về phát triển hệ thống điện trong tương lai và thực hiện đổi mới toàn ngành với các bên liên quan
 • Hỗ trợ xây dựng các quy định tập trung vào việc hòa lưới các nguồn năng lượng tái tạo cùng việc linh hoạt và số hóa hệ thống điện thông qua công nghệ thông minh.

Nâng cao Năng lực

 • Thành lập một Mạng lưới Kiến thức về công nghệ Lưới điện Thông minh cho các chuyên gia ngành năng lượng tại Việt Nam.
 • Cung cấp các khóa đào tạo về công nghệ Lưới điện Thông minh, về vận hành hệ thống điện tiên tiến và về việc lập quy hoạch trong đó năng lượng tái tạo chiếm tỷ trọng lớn.

Hợp tác Công nghệ

 • Thúc đẩy ứng dụng công nghệ Lưới điện Thông minh hiện đại
 • Tăng cường nghiên cứu ứng dụng và phát triển, ví dụ như việc kiểm tra tính khả thi đối với cấu hình hệ thống công nghệ thông minh trong phòng thí nghiệm.

Tra cứu ấn phẩm dự án

Dự án khác

Tin tức liên quan