ESP

Chương trình Hỗ trợ Năng lượng GIZ

Hệ thống Sản xuất Tích hợp Nuôi trồng Thủy sản và Năng lượng Mặt trời cho Hiệu quả Sử dụng nguồn Tài nguyên

(SHRIMPS)

Chia sẻ
In
DSCF0238-56-0-661-440-1603436036

Tin tức liên quan

Hoạt động

Dự án SHRIMPS hướng đến giảm thiểu lượng nước ngọt tiêu thụ và nước thải phát sinh, giảm phát thải CO2 và các nguồn gây ô nhiễm, tăng khả năng phục hồi của các trang trại trước ảnh hưởng của biến đổi khí hậu. Đồng thời, dự án cũng cải thiện tình hình kinh tế của các vùng nông thôn trong khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long (ĐBSCL), góp phần đảm bảo an ninh năng lượng, khuyến khích phương pháp nuôi tôm bền vững và tạo nền tảng chuyển giao kiến thức quốc tế và liên ngành.

SHRIMPS kết hợp nghiên cứu nuôi trồng thủy sản và chuyên môn về năng lượng mặt trời nhằm xác định các thách thức và cơ hội của hệ thống kết hợp nuôi trồng thủy sản và năng lượng mặt trời cũng như hiểu sâu hơn về quá trình kết hợp và hiệu quả tương tác.

Dự án bao gồm ba giai đoạn:

Giai đoạn 1: Phát triển Hệ thống SHRIMPS

 • Nghiên cứu những phương thức sản xuất có nhiều triển vọng nhất và lên ý tưởng cho các giai đoạn tiếp theo, trong đó có tính đến lượng điện mặt trời sản xuất.
 • Nghiên cứu khả năng chịu tải của các khu sản xuất của một công ty tôm tại Việt Nam và đưa ra các giải pháp cần thiết để gia cố cấu trúc khu sản xuất.
 • Nghiên cứu và đánh giá (i) việc xây dựng và kết nối lưới điện của hai nhà máy thí điểm cũng như nâng cấp bên trong nhà máy và giảm yêu cầu đầu tư bên ngoài, (ii) nền tảng pháp lý nhằm làm rõ các vấn đề liên quan đến sử dụng đất.

Giai đoạn 2: Thí điểm lắp đặt nhà máy SHRIMPS

 • Lắp đặt nhà máy thí điểm với công suất lắp đặt khoảng 100 kWp tại khu đất của công ty tôm ở tỉnh Bạc Liêu, thuộc khu vực ĐBSCL.
 • Sử dụng nhà máy thí điểm để chứng minh tiềm năng của hệ thống tích hợp nuôi trồng thủy sản và điện mặt trời (Aqua-PV) trong sản xuất tôm giống bằng quy trình biofloc.

Giai đoạn 3: Giám sát, Đánh giá và Chuyển giao kỹ thuật.

 • Giám sát nhà máy thí điểm nhằm đảm bảo đáng tin cậy và dùng làm mô hình công nghiệp tham khảo không chỉ ở Việt Nam mà còn ở các quốc gia khác.
 • Chuyển giao các hệ thống Aqua-PV đến các doanh nghiệp vừa và nhỏ ở khu vực sông Mekong, đặc biệt chú trọng đến điều kiện xã hội và tình hình kinh tế của các doanh nghiệp này.
Thời gian thực hiện

08/2019 - 05/2023

Cơ quan tài trợ

Bộ Giáo dục và Nghiên cứu Cộng hòa Liên bang Đức (BMBF)

Đối tác dự án

 • Viện Nghiên cứu Năng lượng Mặt trời Fraunhofer (ISE)
 • Tổ chức Hợp tác Phát triển Đức (GIZ)
 • Trường Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh
 • Viện Johann Heinrich von Thünen
 • SMA Sunbelt Energy GmbH
 • Suntrace GmbH
 • Viện Năng lượng Việt Nam
 • Một công ty sản xuất tôm lớn tại Việt Nam

Tra cứu ấn phẩm dự án

Dự án khác

SHRIMPS

Hệ thống Sản xuất Tích hợp Nuôi trồng Thủy sản và Năng lượng Mặt trời cho Hiệu quả Sử dụng nguồn Tài nguyên

Chia sẻ
In
DSCF0238-56-0-661-440-1603436036
Thời gian thực hiện

08/2019 - 05/2023

Cơ quan tài trợ

Bộ Giáo dục và Nghiên cứu Cộng hòa Liên bang Đức (BMBF)

Đối tác dự án

 • Viện Nghiên cứu Năng lượng Mặt trời Fraunhofer (ISE)
 • Tổ chức Hợp tác Phát triển Đức (GIZ)
 • Trường Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh
 • Viện Johann Heinrich von Thünen
 • SMA Sunbelt Energy GmbH
 • Suntrace GmbH
 • Viện Năng lượng Việt Nam
 • Một công ty sản xuất tôm lớn tại Việt Nam

Hoạt động

Dự án SHRIMPS hướng đến giảm thiểu lượng nước ngọt tiêu thụ và nước thải phát sinh, giảm phát thải CO2 và các nguồn gây ô nhiễm, tăng khả năng phục hồi của các trang trại trước ảnh hưởng của biến đổi khí hậu. Đồng thời, dự án cũng cải thiện tình hình kinh tế của các vùng nông thôn trong khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long (ĐBSCL), góp phần đảm bảo an ninh năng lượng, khuyến khích phương pháp nuôi tôm bền vững và tạo nền tảng chuyển giao kiến thức quốc tế và liên ngành.

SHRIMPS kết hợp nghiên cứu nuôi trồng thủy sản và chuyên môn về năng lượng mặt trời nhằm xác định các thách thức và cơ hội của hệ thống kết hợp nuôi trồng thủy sản và năng lượng mặt trời cũng như hiểu sâu hơn về quá trình kết hợp và hiệu quả tương tác.

Dự án bao gồm ba giai đoạn:

Giai đoạn 1: Phát triển Hệ thống SHRIMPS

 • Nghiên cứu những phương thức sản xuất có nhiều triển vọng nhất và lên ý tưởng cho các giai đoạn tiếp theo, trong đó có tính đến lượng điện mặt trời sản xuất.
 • Nghiên cứu khả năng chịu tải của các khu sản xuất của một công ty tôm tại Việt Nam và đưa ra các giải pháp cần thiết để gia cố cấu trúc khu sản xuất.
 • Nghiên cứu và đánh giá (i) việc xây dựng và kết nối lưới điện của hai nhà máy thí điểm cũng như nâng cấp bên trong nhà máy và giảm yêu cầu đầu tư bên ngoài, (ii) nền tảng pháp lý nhằm làm rõ các vấn đề liên quan đến sử dụng đất.

Giai đoạn 2: Thí điểm lắp đặt nhà máy SHRIMPS

 • Lắp đặt nhà máy thí điểm với công suất lắp đặt khoảng 100 kWp tại khu đất của công ty tôm ở tỉnh Bạc Liêu, thuộc khu vực ĐBSCL.
 • Sử dụng nhà máy thí điểm để chứng minh tiềm năng của hệ thống tích hợp nuôi trồng thủy sản và điện mặt trời (Aqua-PV) trong sản xuất tôm giống bằng quy trình biofloc.

Giai đoạn 3: Giám sát, Đánh giá và Chuyển giao kỹ thuật.

 • Giám sát nhà máy thí điểm nhằm đảm bảo đáng tin cậy và dùng làm mô hình công nghiệp tham khảo không chỉ ở Việt Nam mà còn ở các quốc gia khác.
 • Chuyển giao các hệ thống Aqua-PV đến các doanh nghiệp vừa và nhỏ ở khu vực sông Mekong, đặc biệt chú trọng đến điều kiện xã hội và tình hình kinh tế của các doanh nghiệp này.

Tra cứu ấn phẩm dự án

Dự án khác

Tin tức liên quan