ESP

Chương trình Hỗ trợ Năng lượng GIZ

Thành viên dự án

Philipp Munzinger
Philipp Munzinger
Giám đốc chương trình
Philipp Munzinger là Giám đốc Chương trình Hỗ trợ Năng lượng GIZ (GIZ ESP). Philipp có hơn 10 năm kinh nghiệm trong các hoạt động tư vấn cho các cơ quan chính phủ và các ngành công nghiệp về chính sách khí hậu và năng lượng bền vững, các chương trình chuyển giao công nghệ và nâng cao năng lực ở các quốc gia khác nhau. Philipp có bằng cử nhân ngành Kinh tế Môi trường và Quản lý Kinh doanh và bằng Thạc sĩ ngành Khoa học Môi trường (Kinh tế Năng lượng). Trước khi đến Việt Nam, ông Philipp đã công tác tại nhiều vị trí khác nhau trong các lĩnh vực khí hậu và năng lượng tại GIZ Philippines, GIZ Indonesia và trụ sở chính tại Đức.
Philipp Munzinger là Giám đốc Chương trình Hỗ trợ Năng lượng GIZ (GIZ ESP). Philipp có hơn 10 năm kinh nghiệm trong các hoạt động tư vấn cho các cơ quan chính phủ và các ngành công nghiệp về chính sách khí hậu và năng lượng bền vững, các chương trình chuyển giao công nghệ và nâng cao năng lực ở các quốc gia khác nhau. Philipp có bằng cử nhân ngành Kinh tế Môi trường và Quản lý Kinh doanh và bằng Thạc sĩ ngành Khoa học Môi trường (Kinh tế Năng lượng). Trước khi đến Việt Nam, ông Philipp đã công tác tại nhiều vị trí khác nhau trong các lĩnh vực khí hậu và năng lượng tại GIZ Philippines, GIZ Indonesia và trụ sở chính tại Đức.
Giám đốc chương trình
Sven Ernedal
Sven Ernedal
Giám đốc dự án/CIRTS
Sven Ernedal là Giám đốc Dự án CIRTS, đồng thời lãnh đạo Nhóm công tác phát triển điện gió ngoài khơi, thuộc Nhóm công tác kỹ thuật số 2 về Năng lượng tái tạo của Nhóm Đối tác Năng lượng Việt Nam (VEPG). Ông giữ vị trí Giám đốc Dự án Năng lượng tái tạo và Hiệu quả Năng lượng (2018-2023) và Dự án Hỗ trợ Kỹ thuật ngành Năng lượng Việt Nam – EU (2018-2021). Trước đó, Sven đảm nhận vị trí Giám đốc Dự án Năng lượng Bền vững của GIZ tại Tanzania trong 05 năm và Giám đốc Chương trình Hiệu quả Năng lượng và Năng lượng tái tạo của GIZ tại Mông Cổ trong 06 năm. Ông từng là Giám đốc Chương trình Năng lượng và Môi trường EU-Trung Quốc, và là Bí thư thứ nhất Ban Hợp tác Phái đoàn EU tại Trung Quốc. Sven có bằng Thạc sĩ Vật lý Ứng dụng và Kỹ thuật Điện đồng thời nói thông thạo tiếng Thụy Điển, tiếng Anh, tiếng Đức; giao tiếp cơ bản tiếng Trung.
Sven Ernedal là Giám đốc Dự án CIRTS, đồng thời lãnh đạo Nhóm công tác phát triển điện gió ngoài khơi, thuộc Nhóm công tác kỹ thuật số 2 về Năng lượng tái tạo của Nhóm Đối tác Năng lượng Việt Nam (VEPG). Ông giữ vị trí Giám đốc Dự án Năng lượng tái tạo và Hiệu quả Năng lượng (2018-2023) và Dự án Hỗ trợ Kỹ thuật ngành Năng lượng Việt Nam – EU (2018-2021). Trước đó, Sven đảm nhận vị trí Giám đốc Dự án Năng lượng Bền vững của GIZ tại Tanzania trong 05 năm và Giám đốc Chương trình Hiệu quả Năng lượng và Năng lượng tái tạo của GIZ tại Mông Cổ trong 06 năm. Ông từng là Giám đốc Chương trình Năng lượng và Môi trường EU-Trung Quốc, và là Bí thư thứ nhất Ban Hợp tác Phái đoàn EU tại Trung Quốc. Sven có bằng Thạc sĩ Vật lý Ứng dụng và Kỹ thuật Điện đồng thời nói thông thạo tiếng Thụy Điển, tiếng Anh, tiếng Đức; giao tiếp cơ bản tiếng Trung.
Giám đốc dự án/CIRTS
Vũ Chi Mai
Vũ Chi Mai
Giám đốc dự án/CASE
Vũ Chi Mai hiện là Giám đốc dự án CASE tại Việt Nam, thuộc Chương trình Hỗ trợ Năng lượng GIZ (GIZ ESP). Chi Mai có hơn 15 năm kinh nghiệm trong mảng năng lượng tái tạo, chuyển dịch năng lượng công bằng thông qua hỗ trợ tư vấn chính sách, nâng cao năng lực cho các bên liên quan cũng như thúc đẩy hợp tác quốc tế. Chi Mai có bằng cử nhân ngoại ngữ tiếng Pháp và Anh tại Hà Nội và bằng Thạc sĩ Kinh tế tại Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh Vienna, Áo.
Vũ Chi Mai hiện là Giám đốc dự án CASE tại Việt Nam, thuộc Chương trình Hỗ trợ Năng lượng GIZ (GIZ ESP). Chi Mai có hơn 15 năm kinh nghiệm trong mảng năng lượng tái tạo, chuyển dịch năng lượng công bằng thông qua hỗ trợ tư vấn chính sách, nâng cao năng lực cho các bên liên quan cũng như thúc đẩy hợp tác quốc tế. Chi Mai có bằng cử nhân ngoại ngữ tiếng Pháp và Anh tại Hà Nội và bằng Thạc sĩ Kinh tế tại Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh Vienna, Áo.
Giám đốc dự án/CASE
Markus Bissel
Markus Bissel
Giám đốc dự án/TEV kiêm Trưởng nhóm dự án Quan hệ đối tác năng lượng/PDP/H2Uppp
Markus Bissel là Giám đốc các dự án do Bộ Hợp tác kinh tế và Phát triển CHLB Đức (BMZ) tài trợ, bao gồm Dự án TEV và Dự án H2Growth sắp triển khai. Bên cạnh đó, Markus phụ trách Dự án Quan hệ Đối tác Năng lượng và Dự án PDP về năng lượng tái tạo và hyodrgen xanh do Bộ Kinh tế và Bảo vệ Khí hậu CHLB Đức (BMWK) tài trợ. Ông cũng nghiên cứu về các chủ đề Lưới điện thông minh và Hiệu quả năng lượng trong ngành công nghiệp cho các dự án thuộc GIZ. Trước khi gia nhập GIZ vào năm 2019, Markus từng là giám đốc kỹ thuật của một đơn vị cung cấp năng lượng và nước đô thị tại Đức. Ông có hơn 20 năm kinh nghiệm chuyên môn trong ngành năng lượng. Ông nhận bằng cử nhân tiếng Đức về kỹ thuật quy trình của Đại học Khoa học Ứng dụng tại Krefeld, Đức.
Markus Bissel là Giám đốc các dự án do Bộ Hợp tác kinh tế và Phát triển CHLB Đức (BMZ) tài trợ, bao gồm Dự án TEV và Dự án H2Growth sắp triển khai. Bên cạnh đó, Markus phụ trách Dự án Quan hệ Đối tác Năng lượng và Dự án PDP về năng lượng tái tạo và hyodrgen xanh do Bộ Kinh tế và Bảo vệ Khí hậu CHLB Đức (BMWK) tài trợ. Ông cũng nghiên cứu về các chủ đề Lưới điện thông minh và Hiệu quả năng lượng trong ngành công nghiệp cho các dự án thuộc GIZ. Trước khi gia nhập GIZ vào năm 2019, Markus từng là giám đốc kỹ thuật của một đơn vị cung cấp năng lượng và nước đô thị tại Đức. Ông có hơn 20 năm kinh nghiệm chuyên môn trong ngành năng lượng. Ông nhận bằng cử nhân tiếng Đức về kỹ thuật quy trình của Đại học Khoa học Ứng dụng tại Krefeld, Đức.
Giám đốc dự án/TEV kiêm Trưởng nhóm dự án Quan hệ đối tác năng lượng/PDP/H2Uppp
Lê Thị Thoa
Trưởng nhóm/CIRTS
Cô Lê Thoa là trưởng nhóm “Bảo vệ Khí hậu thông qua Phát triển Thị trường Năng lượng Sinh học Bền vững ở Việt Nam” và Điện mặt trời mái nhà trong ngành Thương mại và Công nghiệp (CIRTS). Cô Thoa có hơn 20 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực năng lượng. Trước khi gia nhập GIZ Việt Nam, Cô Thoa đã làm việc cho nhiều tổ chức phát triển (USAID, ADB, UNEP, SNV…) và làm việc trong các cơ quan quản lý nhà nước trực thuộc Bộ Công Thương trong lĩnh vực năng lượng tái tạo. Cô Thoa có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực xây dựng thể chế, chính sách và hỗ trợ kỹ thuật cho các chương trình năng lượng tái tạo ở Việt Nam. Cô Thoa có bằng thạc sĩ về kinh tế năng lượng và bằng tiến sĩ quản lý kinh tế.
Cô Lê Thoa là trưởng nhóm “Bảo vệ Khí hậu thông qua Phát triển Thị trường Năng lượng Sinh học Bền vững ở Việt Nam” và Điện mặt trời mái nhà trong ngành Thương mại và Công nghiệp (CIRTS). Cô Thoa có hơn 20 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực năng lượng. Trước khi gia nhập GIZ Việt Nam, Cô Thoa đã làm việc cho nhiều tổ chức phát triển (USAID, ADB, UNEP, SNV…) và làm việc trong các cơ quan quản lý nhà nước trực thuộc Bộ Công Thương trong lĩnh vực năng lượng tái tạo. Cô Thoa có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực xây dựng thể chế, chính sách và hỗ trợ kỹ thuật cho các chương trình năng lượng tái tạo ở Việt Nam. Cô Thoa có bằng thạc sĩ về kinh tế năng lượng và bằng tiến sĩ quản lý kinh tế.
Trưởng nhóm/CIRTS
Joscha Albert
Joscha Albert
Trưởng Hợp phần Tài trợ Chuyển dịch Năng lượng/Dự án SHIFT
Joscha Albert đã tham gia dự án “Chuyển dịch đầu tư theo hướng chuyển đổi xanh” (SHIFT) với tư cách là Trưởng nhóm năng lượng vào tháng 9 năm 2023. Với cương vị này, trọng tâm của ông là chuyển dịch đầu tư công và tư nhân hướng tới quá trình chuyển đổi năng lượng công bằng ở Việt Nam. Joscha có hơn mười năm kinh nghiệm chuyên môn trong lĩnh vực phát triển kinh tế bền vững, đặc biệt là phát triển hệ thống tài chính.
Joscha Albert đã tham gia dự án “Chuyển dịch đầu tư theo hướng chuyển đổi xanh” (SHIFT) với tư cách là Trưởng nhóm năng lượng vào tháng 9 năm 2023. Với cương vị này, trọng tâm của ông là chuyển dịch đầu tư công và tư nhân hướng tới quá trình chuyển đổi năng lượng công bằng ở Việt Nam. Joscha có hơn mười năm kinh nghiệm chuyên môn trong lĩnh vực phát triển kinh tế bền vững, đặc biệt là phát triển hệ thống tài chính.
Trưởng Hợp phần Tài trợ Chuyển dịch Năng lượng/Dự án SHIFT
Trần Thị Anh Mai
Trưởng bộ phận Tài chính & Hành chính
Cô Anh Mai là quản lý tài chính và hành chính của Chương Trình. Cô Mai có trách nhiệm hướng dẫn nhóm hành chính và tài chính trong việc quản lý tài chính, kế toán, các hoạt động mua bán và hành chính. Trước khi làm việc cho GIZ, cô Mai đã từng làm việc tại các vị trí quản lý tương tự tại các dự án của JICA, Swisscontact, APCO Worldwide, Winrock International, Agriteam Canada và PATH tại Việt Nam. Cô Mai có kinh nghiệm phong phú trong lĩnh vực phát triển và các dự án có viện trợ quốc tế, cũng như kinh nghiệm làm việc với các đối tác chính phủ tầm quốc gia và địa phương. Cô Mai tốt nghiệp Đại học Kinh tế Quốc Dân chuyên ngành tài chính ngân hàng và lấy bằng quản trị kinh doanh (MBA) tại Viện khoa học châu Á tại Thái Lan.
Cô Anh Mai là quản lý tài chính và hành chính của Chương Trình. Cô Mai có trách nhiệm hướng dẫn nhóm hành chính và tài chính trong việc quản lý tài chính, kế toán, các hoạt động mua bán và hành chính. Trước khi làm việc cho GIZ, cô Mai đã từng làm việc tại các vị trí quản lý tương tự tại các dự án của JICA, Swisscontact, APCO Worldwide, Winrock International, Agriteam Canada và PATH tại Việt Nam. Cô Mai có kinh nghiệm phong phú trong lĩnh vực phát triển và các dự án có viện trợ quốc tế, cũng như kinh nghiệm làm việc với các đối tác chính phủ tầm quốc gia và địa phương. Cô Mai tốt nghiệp Đại học Kinh tế Quốc Dân chuyên ngành tài chính ngân hàng và lấy bằng quản trị kinh doanh (MBA) tại Viện khoa học châu Á tại Thái Lan.
Trưởng bộ phận Tài chính & Hành chính
Hoàng Thị Cam
Trưởng Nhóm/Logistics
am đã tham gia Chương trình Hỗ trợ Năng lượng (ESP) từ tháng 1 năm 2017 với vai trò Cán bộ Hành chính – Tài chính. Trước khi gia nhập ESP, chị đã làm việc cho các dự án /chương trình khác nhau của GIZ từ tháng 8 năm 2012, bao gồm Chương trình Y tế, Chương trình đưa Điều dưỡng Việt Nam sang làm việc tại Đức, Chương trình Tình nguyện viên Weltwärts mit der GIZ và Chương trình Bồi dưỡng và Nâng cao năng lực. Cam tốt nghiệp Cử nhân Ngôn ngữ Đức tại Đại học Hà Nội.
am đã tham gia Chương trình Hỗ trợ Năng lượng (ESP) từ tháng 1 năm 2017 với vai trò Cán bộ Hành chính – Tài chính. Trước khi gia nhập ESP, chị đã làm việc cho các dự án /chương trình khác nhau của GIZ từ tháng 8 năm 2012, bao gồm Chương trình Y tế, Chương trình đưa Điều dưỡng Việt Nam sang làm việc tại Đức, Chương trình Tình nguyện viên Weltwärts mit der GIZ và Chương trình Bồi dưỡng và Nâng cao năng lực. Cam tốt nghiệp Cử nhân Ngôn ngữ Đức tại Đại học Hà Nội.
Trưởng Nhóm/Logistics
Dương Mạnh Cường
Cố vấn năng lượng cao cấp/TEV
Trước khi gia nhập GIZ, Mạnh Cường đã có kinh nghiệm 10 năm làm việc trong các cơ quan quản lý nhà nước trực thuộc Bộ Công Thương trong lĩnh vực năng lượng và điện lực (gồm: Cục Điều tiết Điện lực, Tổng cục Năng lượng, Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo). Anh đã trải qua các vị trí khác nhau như Phó Giám đốc Trung Tâm Đào tạo và Tư vấn Năng lượng, Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch – Quy hoạch, Phó Giám đốc Trung tâm Tư vấn, Đào tạo, Thông tin Điện lực và Năng lượng tái tạo. Do đó, anh có hiểu biết sâu sắc đối với ngành Điện và ngành Năng lượng, đặc biệt hệ thống văn bản quy phạm pháp luật ngành Điện, Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia, tỉnh/thành phố trực thuộc TƯ, Thiết kế công trình xây dựng ngành điện. Mạnh Cường có bằng kỹ sư ngành Hệ thống điện Đại học Bách khoa Hà Nội, bằng thạc sỹ ngành Năng lượng điện bền vững Đại học Brunel – Tây London, Vương quốc Anh.
Trước khi gia nhập GIZ, Mạnh Cường đã có kinh nghiệm 10 năm làm việc trong các cơ quan quản lý nhà nước trực thuộc Bộ Công Thương trong lĩnh vực năng lượng và điện lực (gồm: Cục Điều tiết Điện lực, Tổng cục Năng lượng, Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo). Anh đã trải qua các vị trí khác nhau như Phó Giám đốc Trung Tâm Đào tạo và Tư vấn Năng lượng, Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch – Quy hoạch, Phó Giám đốc Trung tâm Tư vấn, Đào tạo, Thông tin Điện lực và Năng lượng tái tạo. Do đó, anh có hiểu biết sâu sắc đối với ngành Điện và ngành Năng lượng, đặc biệt hệ thống văn bản quy phạm pháp luật ngành Điện, Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia, tỉnh/thành phố trực thuộc TƯ, Thiết kế công trình xây dựng ngành điện. Mạnh Cường có bằng kỹ sư ngành Hệ thống điện Đại học Bách khoa Hà Nội, bằng thạc sỹ ngành Năng lượng điện bền vững Đại học Brunel – Tây London, Vương quốc Anh.
Cố vấn năng lượng cao cấp/TEV
Tạ Quang Hưng
Cố vấn năng lượng cao cấp/CASE
Anh Tạ Quang Hưng gia nhập chương trình hỗ trợ năng lượng (ESP) của GIZ từ tháng 9/2020 với vai trò là Cán bộ dự án cấp cao, dự án “Năng lượng sạch cho khu vực Đông Nam Á, đảm bảo các yếu tố bền vững, giá thành hợp lý và An ninh năng lượng” (dự án CASE). Nhiệm vụ chính của anh Hưng là triển khai hợp phần dự án tại Việt Nam, đồng thời là đầu mối phối hợp hoạt động giữa các đối tác trong nước và Văn phòng dự án vùng tại Thái Lan (GIZ Thái Lan). Anh Hưng có kinh nghiệm phát triển các dự án điện mặt trời và điện gió tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Trường Thành Việt Nam, và có nhiều năm làm việc tại các tổ chức phi chính phủ như Action on Poverty, CARE International, East Meets West Foundation. Anh Hưng đã hoàn thành bậc học Thạc sĩ, chuyên ngành nghiên cứu phát triển tại đại học Melbourne, Australia.
Anh Tạ Quang Hưng gia nhập chương trình hỗ trợ năng lượng (ESP) của GIZ từ tháng 9/2020 với vai trò là Cán bộ dự án cấp cao, dự án “Năng lượng sạch cho khu vực Đông Nam Á, đảm bảo các yếu tố bền vững, giá thành hợp lý và An ninh năng lượng” (dự án CASE). Nhiệm vụ chính của anh Hưng là triển khai hợp phần dự án tại Việt Nam, đồng thời là đầu mối phối hợp hoạt động giữa các đối tác trong nước và Văn phòng dự án vùng tại Thái Lan (GIZ Thái Lan). Anh Hưng có kinh nghiệm phát triển các dự án điện mặt trời và điện gió tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Trường Thành Việt Nam, và có nhiều năm làm việc tại các tổ chức phi chính phủ như Action on Poverty, CARE International, East Meets West Foundation. Anh Hưng đã hoàn thành bậc học Thạc sĩ, chuyên ngành nghiên cứu phát triển tại đại học Melbourne, Australia.
Cố vấn năng lượng cao cấp/CASE
Henri Wasnick
Henri Wasnick
Cố vấn kỹ thuật/TEV/Quan hệ đối tác năng lượng
Henri Wasnick hiện là cố vấn kỹ thuật cho dự án Lưới điện Thông minh cho Năng lượng Tái tạo và Hiệu quả Năng lượng (SGREEE). Henri từng là Cố vấn cao cấp về Năng lượng Tái tạo tại Viện Năng lượng, một nhánh của Bộ Công Thương (MOIT). Viện Năng lượng hoạt động như một Viện Chính sách và nhà cung cấp dịch vụ trong thị trường năng lượng đang phát triển nhanh chóng của Việt Nam và là đối tác chính của Chương trình Hỗ trợ Năng lượng. Trước đó, ông đã làm việc trong khu vực tư nhân gần 10 năm trong vai trò phát triển và lãnh đạo một bộ phận của nhà phát triển và nhà sản xuất tua-bin điện gió ở Đức. Đồng thời, ông làm việc cho một công ty Thụy Điển trong lĩnh vực năng lượng tái tạo ở vị trí quản lý. “Thế giới năng lượng đang thay đổi và năng lượng tái tạo đóng vai trò chính trong sự chuyển đổi đang diễn ra này.” Henri Wasnick có kinh nghiệm phụ trách một dự án điện gió hoàn chỉnh, từ việc lên những ý tưởng đầu tiên, xin tài trợ, lập kế hoạch nối lưới, phát triển, thực hiện dự án và vận hành. Henri Wasnick có bằng Kinh tế học (Dipl. Volkswirt). Ông đã tham gia các lớp học tiếng Việt tại Thành phố Hồ Chí Minh.
Henri Wasnick hiện là cố vấn kỹ thuật cho dự án Lưới điện Thông minh cho Năng lượng Tái tạo và Hiệu quả Năng lượng (SGREEE). Henri từng là Cố vấn cao cấp về Năng lượng Tái tạo tại Viện Năng lượng, một nhánh của Bộ Công Thương (MOIT). Viện Năng lượng hoạt động như một Viện Chính sách và nhà cung cấp dịch vụ trong thị trường năng lượng đang phát triển nhanh chóng của Việt Nam và là đối tác chính của Chương trình Hỗ trợ Năng lượng. Trước đó, ông đã làm việc trong khu vực tư nhân gần 10 năm trong vai trò phát triển và lãnh đạo một bộ phận của nhà phát triển và nhà sản xuất tua-bin điện gió ở Đức. Đồng thời, ông làm việc cho một công ty Thụy Điển trong lĩnh vực năng lượng tái tạo ở vị trí quản lý. “Thế giới năng lượng đang thay đổi và năng lượng tái tạo đóng vai trò chính trong sự chuyển đổi đang diễn ra này.” Henri Wasnick có kinh nghiệm phụ trách một dự án điện gió hoàn chỉnh, từ việc lên những ý tưởng đầu tiên, xin tài trợ, lập kế hoạch nối lưới, phát triển, thực hiện dự án và vận hành. Henri Wasnick có bằng Kinh tế học (Dipl. Volkswirt). Ông đã tham gia các lớp học tiếng Việt tại Thành phố Hồ Chí Minh.
Cố vấn kỹ thuật/TEV/Quan hệ đối tác năng lượng
Laura Gutiérrez
Laura Gutiérrez
Cố vấn kỹ thuật/CIRTS
Laura Gutiérrez là Cố vấn Kỹ thuật cho dự án CIRTS. Chị làm việc với các ban ngành của Việt Nam để thúc đẩy sự phát triển của điện mặt trời. Laura Gutiérrez có hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực năng lượng tái tạo và chuyển dịch năng lượng. Chị có nhiều kinh nghiệm trong việc lập kế hoạch các dự án năng lượng dài hạn, giảm phát thải carbon trong lĩnh vực năng lượng và hòa lưới các nguồn năng lượng tái tạo trong hệ thống điện. Trước đây, Laura từng là chuyên gia phân tích năng lượng và bắt đầu làm việc với GIZ với vị trí Điều phối viên hỗ trợ kỹ thuật. Công việc của chị tập trung ở khu vực Châu Mỹ Latinh và Caribe, Châu Phi và Liên minh Châu Âu. Laura có bằng Cử nhân về Kỹ thuật Cơ điện tử và hai bằng Thạc sĩ về Kinh tế và Quản lý Năng lượng.
Laura Gutiérrez là Cố vấn Kỹ thuật cho dự án CIRTS. Chị làm việc với các ban ngành của Việt Nam để thúc đẩy sự phát triển của điện mặt trời. Laura Gutiérrez có hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực năng lượng tái tạo và chuyển dịch năng lượng. Chị có nhiều kinh nghiệm trong việc lập kế hoạch các dự án năng lượng dài hạn, giảm phát thải carbon trong lĩnh vực năng lượng và hòa lưới các nguồn năng lượng tái tạo trong hệ thống điện. Trước đây, Laura từng là chuyên gia phân tích năng lượng và bắt đầu làm việc với GIZ với vị trí Điều phối viên hỗ trợ kỹ thuật. Công việc của chị tập trung ở khu vực Châu Mỹ Latinh và Caribe, Châu Phi và Liên minh Châu Âu. Laura có bằng Cử nhân về Kỹ thuật Cơ điện tử và hai bằng Thạc sĩ về Kinh tế và Quản lý Năng lượng.
Cố vấn kỹ thuật/CIRTS