ESP

Chương trình Hỗ trợ Năng lượng GIZ

Thành viên dự án

Philipp Munzinger
Giám đốc chương trình
Ông Philipp Munzinger là Giám đốc Chương trình Hỗ trợ Năng lượng GIZ (ESP). Ông Philipp có hơn mười năm kinh nghiệm trong các hoạt động tư vấn cho các cơ quan chính phủ và các ngành công nghiệp về chính sách khí hậu và năng lượng bền vững, các chương trình chuyển giao công nghệ và nâng cao năng lực ở các quốc gia khác nhau. Ông Philipp có bằng cử nhân ngành Kinh tế Môi trường và Quản lý Kinh doanh và bằng Thạc sĩ ngành Khoa học Môi trường (Kinh tế Năng lượng). Trước khi đến Việt Nam, ông Philipp đã công tác tại nhiều vị trí khác nhau trong các lĩnh vực khí hậu và năng lượng tại GIZ Philippines, GIZ Indonesia và trụ sở chính tại Đức.
Ông Philipp Munzinger là Giám đốc Chương trình Hỗ trợ Năng lượng GIZ (ESP). Ông Philipp có hơn mười năm kinh nghiệm trong các hoạt động tư vấn cho các cơ quan chính phủ và các ngành công nghiệp về chính sách khí hậu và năng lượng bền vững, các chương trình chuyển giao công nghệ và nâng cao năng lực ở các quốc gia khác nhau. Ông Philipp có bằng cử nhân ngành Kinh tế Môi trường và Quản lý Kinh doanh và bằng Thạc sĩ ngành Khoa học Môi trường (Kinh tế Năng lượng). Trước khi đến Việt Nam, ông Philipp đã công tác tại nhiều vị trí khác nhau trong các lĩnh vực khí hậu và năng lượng tại GIZ Philippines, GIZ Indonesia và trụ sở chính tại Đức.
Giám đốc chương trình
Sven Ernedal
Giám đốc dự án/CIRTS
Ông Sven tham gia Chương trình Hỗ trợ Năng lượng tại Việt Nam vào tháng 9/2018. Với vai trò là Giám đốc Dự án Năng lượng tái tạo và Hiệu quả năng lượng (phase 2) và Hợp phần Hỗ trợ Kỹ thuật Ngành Năng lượng EU – Việt Nam, ông chịu trách nhiệm quản lý, lập kế hoạch tổng thể và triển khai tất cả các hoạt động và hợp tác với các đối tác trong nước và quốc tế. Ông còn hỗ trợ tư vấn chính sách trong các lĩnh vực năng lượng tái tạo và hiệu quả năng lượng. Trước đó, ông Sven đảm nhận vị trí Giám đốc Dự án Năng lượng Bền vững của GIZ tại Tanzania trong 5 năm và Giám đốc các chương trình GIZ về Hiệu quả năng lượng và Năng lượng tái tạo tại Mông Cổ trong 6 năm. Ông từng là Giám đốc chương trình đồng hợp tác với EU về Năng lượng và Môi trường EU-Trung Quốc, và Tổng thư ký về Môi trường và Phát triển bền vững của Phái đoàn EU tại Trung Quốc. Ông có bằng Thạc sĩ Khoa học về Vật lý ứng dụng và Kỹ thuật điện tại Học viện Công nghệ Linköping, Thụy Điển. Ông nói tiếng Thụy Điển, Anh, Đức và Trung Quốc (cơ bản).
Ông Sven tham gia Chương trình Hỗ trợ Năng lượng tại Việt Nam vào tháng 9/2018. Với vai trò là Giám đốc Dự án Năng lượng tái tạo và Hiệu quả năng lượng (phase 2) và Hợp phần Hỗ trợ Kỹ thuật Ngành Năng lượng EU – Việt Nam, ông chịu trách nhiệm quản lý, lập kế hoạch tổng thể và triển khai tất cả các hoạt động và hợp tác với các đối tác trong nước và quốc tế. Ông còn hỗ trợ tư vấn chính sách trong các lĩnh vực năng lượng tái tạo và hiệu quả năng lượng. Trước đó, ông Sven đảm nhận vị trí Giám đốc Dự án Năng lượng Bền vững của GIZ tại Tanzania trong 5 năm và Giám đốc các chương trình GIZ về Hiệu quả năng lượng và Năng lượng tái tạo tại Mông Cổ trong 6 năm. Ông từng là Giám đốc chương trình đồng hợp tác với EU về Năng lượng và Môi trường EU-Trung Quốc, và Tổng thư ký về Môi trường và Phát triển bền vững của Phái đoàn EU tại Trung Quốc. Ông có bằng Thạc sĩ Khoa học về Vật lý ứng dụng và Kỹ thuật điện tại Học viện Công nghệ Linköping, Thụy Điển. Ông nói tiếng Thụy Điển, Anh, Đức và Trung Quốc (cơ bản).
Giám đốc dự án/CIRTS
Vũ Chi Mai
Giám đốc dự án/CASE
Trước khi làm việc tại GIZ Việt Nam, Cô Chi Mai làm việc cho các tổ chức phát triển quốc tế (Oxfam, UNDP…) về các vấn đề xã hội, cụ thể là chống buôn bán người và xã hội dân sự ở Việt Nam. Làm việc trong lĩnh vực phát triển cho phép Cô tiếp cận với nhiều nhóm đối tượng khác nhau, giúp cho cuộc sống của Cô nhiều màu sắc hơn. Bên cạnh đó, làm việc tại GIZ cũng giúp Cô Chi Mai đóng góp vào sự phát triển và những thay đổi tích cực hơn của Việt Nam ở cấp độ vĩ mô và vi mô. Cô Chi Mai có bằng Thạc sĩ Kinh tế tại Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh Vienna, Áo. Cô cũng có bằng Cử nhân Pháp ngữ của Đại học Quốc gia Hà Nội.
Trước khi làm việc tại GIZ Việt Nam, Cô Chi Mai làm việc cho các tổ chức phát triển quốc tế (Oxfam, UNDP…) về các vấn đề xã hội, cụ thể là chống buôn bán người và xã hội dân sự ở Việt Nam. Làm việc trong lĩnh vực phát triển cho phép Cô tiếp cận với nhiều nhóm đối tượng khác nhau, giúp cho cuộc sống của Cô nhiều màu sắc hơn. Bên cạnh đó, làm việc tại GIZ cũng giúp Cô Chi Mai đóng góp vào sự phát triển và những thay đổi tích cực hơn của Việt Nam ở cấp độ vĩ mô và vi mô. Cô Chi Mai có bằng Thạc sĩ Kinh tế tại Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh Vienna, Áo. Cô cũng có bằng Cử nhân Pháp ngữ của Đại học Quốc gia Hà Nội.
Giám đốc dự án/CASE
Markus Bissel
Giám đốc dự án/TEV kiêm Trưởng nhóm dự án Quan hệ đối tác năng lượng/PtX Outreach/PDP
Markus gia nhập lại dự án Năng lượng Tái tạo và Hiệu quả Năng lượng vào tháng 7 năm 2019 với tư cách là Trưởng hợp phần Hiệu quả Năng lượng cho dự án 4E. Năm 2020, Markus đồng thời nhậm chức vụ Giám đốc dự án SGREE. Markus là một chuyên gia về cung cấp và dịch vụ năng lượng, có hơn 20 năm kinh nghiệm chuyên môn trong lĩnh vực năng lượng công nghiệp và đô thị. Trước khi quay lại GIZ vào năm 2019, Markus là Giám đốc Kỹ thuật của một nhà cung cấp năng lượng và nước đô thị ở Đức. Markus đã lãnh đạo một nhóm gồm 40 nhân viên và chịu trách nhiệm mảng kỹ thuật, quản lý và thương mại cho tất cả các lưới và cơ sở trong các lĩnh vực điện, khí đốt tự nhiên, nước và nhiệt. Đồng thời, Markus là Giám đốc điều hành của IPTro (Công viên Công nghiệp Troisdorf GmbH), một công ty dịch vụ năng lượng công nghiệp tập trung vào quản lý năng lượng và các giải pháp kiểm soát năng lượng. Năm 2021, ông đảm nhận vai trò Giám đốc Dự ánLưới điện Thông minh cho Năng lượng Tái tạo và Hiệu quả Năng lượng (SGREEE) của ESP, hợp tác chặt chẽ với Cục Điều tiết Điện lực Việt Nam (ERAV). Trong những năm gần đây, Markus đã mở rộng kiến ​​thức của mình về lĩnh vực năng lượng Việt Nam và hiện đang lãnh đạo Dự án mới “Chuyển dịch Năng lượng tại Việt Nam” (TEV) của ESP. Ngoài ra, ông còn là trưởng nhóm các hợp phần của Dự án Đối tác Năng lượng toàn cầu và Dự án Power to X (PtX). Cả hai dự án đều được ủy quyền bởi Bộ Hành động Kinh tế và Khí hậu Liên bang Đức (BMWK). Markus có bằng tốt nghiệp về kỹ thuật nhà máy của Đại học Khoa học Ứng dụng ở Krefeld.
Markus gia nhập lại dự án Năng lượng Tái tạo và Hiệu quả Năng lượng vào tháng 7 năm 2019 với tư cách là Trưởng hợp phần Hiệu quả Năng lượng cho dự án 4E. Năm 2020, Markus đồng thời nhậm chức vụ Giám đốc dự án SGREE. Markus là một chuyên gia về cung cấp và dịch vụ năng lượng, có hơn 20 năm kinh nghiệm chuyên môn trong lĩnh vực năng lượng công nghiệp và đô thị. Trước khi quay lại GIZ vào năm 2019, Markus là Giám đốc Kỹ thuật của một nhà cung cấp năng lượng và nước đô thị ở Đức. Markus đã lãnh đạo một nhóm gồm 40 nhân viên và chịu trách nhiệm mảng kỹ thuật, quản lý và thương mại cho tất cả các lưới và cơ sở trong các lĩnh vực điện, khí đốt tự nhiên, nước và nhiệt. Đồng thời, Markus là Giám đốc điều hành của IPTro (Công viên Công nghiệp Troisdorf GmbH), một công ty dịch vụ năng lượng công nghiệp tập trung vào quản lý năng lượng và các giải pháp kiểm soát năng lượng. Năm 2021, ông đảm nhận vai trò Giám đốc Dự ánLưới điện Thông minh cho Năng lượng Tái tạo và Hiệu quả Năng lượng (SGREEE) của ESP, hợp tác chặt chẽ với Cục Điều tiết Điện lực Việt Nam (ERAV). Trong những năm gần đây, Markus đã mở rộng kiến ​​thức của mình về lĩnh vực năng lượng Việt Nam và hiện đang lãnh đạo Dự án mới “Chuyển dịch Năng lượng tại Việt Nam” (TEV) của ESP. Ngoài ra, ông còn là trưởng nhóm các hợp phần của Dự án Đối tác Năng lượng toàn cầu và Dự án Power to X (PtX). Cả hai dự án đều được ủy quyền bởi Bộ Hành động Kinh tế và Khí hậu Liên bang Đức (BMWK). Markus có bằng tốt nghiệp về kỹ thuật nhà máy của Đại học Khoa học Ứng dụng ở Krefeld.
Giám đốc dự án/TEV kiêm Trưởng nhóm dự án Quan hệ đối tác năng lượng/PtX Outreach/PDP
Lê Thị Thoa
Trưởng nhóm/CIRTS
Cô Lê Thoa là trưởng nhóm “Bảo vệ Khí hậu thông qua Phát triển Thị trường Năng lượng Sinh học Bền vững ở Việt Nam” và Điện mặt trời mái nhà trong ngành Thương mại và Công nghiệp (CIRTS). Cô Thoa có hơn 20 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực năng lượng. Trước khi gia nhập GIZ Việt Nam, Cô Thoa đã làm việc cho nhiều tổ chức phát triển (USAID, ADB, UNEP, SNV…) và làm việc trong các cơ quan quản lý nhà nước trực thuộc Bộ Công Thương trong lĩnh vực năng lượng tái tạo. Cô Thoa có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực xây dựng thể chế, chính sách và hỗ trợ kỹ thuật cho các chương trình năng lượng tái tạo ở Việt Nam. Cô Thoa có bằng thạc sĩ về kinh tế năng lượng và bằng tiến sĩ quản lý kinh tế.
Cô Lê Thoa là trưởng nhóm “Bảo vệ Khí hậu thông qua Phát triển Thị trường Năng lượng Sinh học Bền vững ở Việt Nam” và Điện mặt trời mái nhà trong ngành Thương mại và Công nghiệp (CIRTS). Cô Thoa có hơn 20 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực năng lượng. Trước khi gia nhập GIZ Việt Nam, Cô Thoa đã làm việc cho nhiều tổ chức phát triển (USAID, ADB, UNEP, SNV…) và làm việc trong các cơ quan quản lý nhà nước trực thuộc Bộ Công Thương trong lĩnh vực năng lượng tái tạo. Cô Thoa có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực xây dựng thể chế, chính sách và hỗ trợ kỹ thuật cho các chương trình năng lượng tái tạo ở Việt Nam. Cô Thoa có bằng thạc sĩ về kinh tế năng lượng và bằng tiến sĩ quản lý kinh tế.
Trưởng nhóm/CIRTS
Joscha Albert
Trưởng Hợp phần Tài trợ Chuyển dịch Năng lượng/Dự án SHIFT
Joscha Albert đã tham gia dự án ‘Chuyển dịch đầu tư theo hướng chuyển đổi xanh’ (SHIFT) với tư cách là Trưởng nhóm năng lượng vào tháng 9 năm 2023. Với cương vị này, trọng tâm của ông là chuyển dịch đầu tư công và tư nhân hướng tới quá trình chuyển đổi năng lượng công bằng ở Việt Nam. Joscha có hơn mười năm kinh nghiệm chuyên môn trong lĩnh vực phát triển kinh tế bền vững, đặc biệt là phát triển hệ thống tài chính.
Joscha Albert đã tham gia dự án ‘Chuyển dịch đầu tư theo hướng chuyển đổi xanh’ (SHIFT) với tư cách là Trưởng nhóm năng lượng vào tháng 9 năm 2023. Với cương vị này, trọng tâm của ông là chuyển dịch đầu tư công và tư nhân hướng tới quá trình chuyển đổi năng lượng công bằng ở Việt Nam. Joscha có hơn mười năm kinh nghiệm chuyên môn trong lĩnh vực phát triển kinh tế bền vững, đặc biệt là phát triển hệ thống tài chính.
Trưởng Hợp phần Tài trợ Chuyển dịch Năng lượng/Dự án SHIFT
Trần Thị Anh Mai
Trưởng bộ phận Tài chính & Hành chính
Cô Anh Mai là quản lý tài chính và hành chính của Chương Trình. Cô Mai có trách nhiệm hướng dẫn nhóm hành chính và tài chính trong việc quản lý tài chính, kế toán, các hoạt động mua bán và hành chính. Trước khi làm việc cho GIZ, cô Mai đã từng làm việc tại các vị trí quản lý tương tự tại các dự án của JICA, Swisscontact, APCO Worldwide, Winrock International, Agriteam Canada và PATH tại Việt Nam. Cô Mai có kinh nghiệm phong phú trong lĩnh vực phát triển và các dự án có viện trợ quốc tế, cũng như kinh nghiệm làm việc với các đối tác chính phủ tầm quốc gia và địa phương. Cô Mai tốt nghiệp Đại học Kinh tế Quốc Dân chuyên ngành tài chính ngân hàng và lấy bằng quản trị kinh doanh (MBA) tại Viện khoa học châu Á tại Thái Lan.
Cô Anh Mai là quản lý tài chính và hành chính của Chương Trình. Cô Mai có trách nhiệm hướng dẫn nhóm hành chính và tài chính trong việc quản lý tài chính, kế toán, các hoạt động mua bán và hành chính. Trước khi làm việc cho GIZ, cô Mai đã từng làm việc tại các vị trí quản lý tương tự tại các dự án của JICA, Swisscontact, APCO Worldwide, Winrock International, Agriteam Canada và PATH tại Việt Nam. Cô Mai có kinh nghiệm phong phú trong lĩnh vực phát triển và các dự án có viện trợ quốc tế, cũng như kinh nghiệm làm việc với các đối tác chính phủ tầm quốc gia và địa phương. Cô Mai tốt nghiệp Đại học Kinh tế Quốc Dân chuyên ngành tài chính ngân hàng và lấy bằng quản trị kinh doanh (MBA) tại Viện khoa học châu Á tại Thái Lan.
Trưởng bộ phận Tài chính & Hành chính
Hoàng Thị Cam
Trưởng Nhóm/Logistics
am đã tham gia Chương trình Hỗ trợ Năng lượng (ESP) từ tháng 1 năm 2017 với vai trò Cán bộ Hành chính – Tài chính. Trước khi gia nhập ESP, chị đã làm việc cho các dự án /chương trình khác nhau của GIZ từ tháng 8 năm 2012, bao gồm Chương trình Y tế, Chương trình đưa Điều dưỡng Việt Nam sang làm việc tại Đức, Chương trình Tình nguyện viên Weltwärts mit der GIZ và Chương trình Bồi dưỡng và Nâng cao năng lực. Cam tốt nghiệp Cử nhân Ngôn ngữ Đức tại Đại học Hà Nội.
am đã tham gia Chương trình Hỗ trợ Năng lượng (ESP) từ tháng 1 năm 2017 với vai trò Cán bộ Hành chính – Tài chính. Trước khi gia nhập ESP, chị đã làm việc cho các dự án /chương trình khác nhau của GIZ từ tháng 8 năm 2012, bao gồm Chương trình Y tế, Chương trình đưa Điều dưỡng Việt Nam sang làm việc tại Đức, Chương trình Tình nguyện viên Weltwärts mit der GIZ và Chương trình Bồi dưỡng và Nâng cao năng lực. Cam tốt nghiệp Cử nhân Ngôn ngữ Đức tại Đại học Hà Nội.
Trưởng Nhóm/Logistics
Dương Mạnh Cường
Cố vấn năng lượng cao cấp/TEV
Trước khi gia nhập GIZ, Mạnh Cường đã có kinh nghiệm 10 năm làm việc trong các cơ quan quản lý nhà nước trực thuộc Bộ Công Thương trong lĩnh vực năng lượng và điện lực (gồm: Cục Điều tiết Điện lực, Tổng cục Năng lượng, Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo). Anh đã trải qua các vị trí khác nhau như Phó Giám đốc Trung Tâm Đào tạo và Tư vấn Năng lượng, Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch – Quy hoạch, Phó Giám đốc Trung tâm Tư vấn, Đào tạo, Thông tin Điện lực và Năng lượng tái tạo. Do đó, anh có hiểu biết sâu sắc đối với ngành Điện và ngành Năng lượng, đặc biệt hệ thống văn bản quy phạm pháp luật ngành Điện, Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia, tỉnh/thành phố trực thuộc TƯ, Thiết kế công trình xây dựng ngành điện. Mạnh Cường có bằng kỹ sư ngành Hệ thống điện Đại học Bách khoa Hà Nội, bằng thạc sỹ ngành Năng lượng điện bền vững Đại học Brunel – Tây London, Vương quốc Anh.
Trước khi gia nhập GIZ, Mạnh Cường đã có kinh nghiệm 10 năm làm việc trong các cơ quan quản lý nhà nước trực thuộc Bộ Công Thương trong lĩnh vực năng lượng và điện lực (gồm: Cục Điều tiết Điện lực, Tổng cục Năng lượng, Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo). Anh đã trải qua các vị trí khác nhau như Phó Giám đốc Trung Tâm Đào tạo và Tư vấn Năng lượng, Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch – Quy hoạch, Phó Giám đốc Trung tâm Tư vấn, Đào tạo, Thông tin Điện lực và Năng lượng tái tạo. Do đó, anh có hiểu biết sâu sắc đối với ngành Điện và ngành Năng lượng, đặc biệt hệ thống văn bản quy phạm pháp luật ngành Điện, Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia, tỉnh/thành phố trực thuộc TƯ, Thiết kế công trình xây dựng ngành điện. Mạnh Cường có bằng kỹ sư ngành Hệ thống điện Đại học Bách khoa Hà Nội, bằng thạc sỹ ngành Năng lượng điện bền vững Đại học Brunel – Tây London, Vương quốc Anh.
Cố vấn năng lượng cao cấp/TEV
Tạ Quang Hưng
Cố vấn năng lượng cao cấp/CASE
Anh Tạ Quang Hưng gia nhập chương trình hỗ trợ năng lượng (ESP) của GIZ từ tháng 9/2020 với vai trò là Cán bộ dự án cấp cao, dự án “Năng lượng sạch cho khu vực Đông Nam Á, đảm bảo các yếu tố bền vững, giá thành hợp lý và An ninh năng lượng” (dự án CASE). Nhiệm vụ chính của anh Hưng là triển khai hợp phần dự án tại Việt Nam, đồng thời là đầu mối phối hợp hoạt động giữa các đối tác trong nước và Văn phòng dự án vùng tại Thái Lan (GIZ Thái Lan). Anh Hưng có kinh nghiệm phát triển các dự án điện mặt trời và điện gió tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Trường Thành Việt Nam, và có nhiều năm làm việc tại các tổ chức phi chính phủ như Action on Poverty, CARE International, East Meets West Foundation. Anh Hưng đã hoàn thành bậc học Thạc sĩ, chuyên ngành nghiên cứu phát triển tại đại học Melbourne, Australia.
Anh Tạ Quang Hưng gia nhập chương trình hỗ trợ năng lượng (ESP) của GIZ từ tháng 9/2020 với vai trò là Cán bộ dự án cấp cao, dự án “Năng lượng sạch cho khu vực Đông Nam Á, đảm bảo các yếu tố bền vững, giá thành hợp lý và An ninh năng lượng” (dự án CASE). Nhiệm vụ chính của anh Hưng là triển khai hợp phần dự án tại Việt Nam, đồng thời là đầu mối phối hợp hoạt động giữa các đối tác trong nước và Văn phòng dự án vùng tại Thái Lan (GIZ Thái Lan). Anh Hưng có kinh nghiệm phát triển các dự án điện mặt trời và điện gió tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Trường Thành Việt Nam, và có nhiều năm làm việc tại các tổ chức phi chính phủ như Action on Poverty, CARE International, East Meets West Foundation. Anh Hưng đã hoàn thành bậc học Thạc sĩ, chuyên ngành nghiên cứu phát triển tại đại học Melbourne, Australia.
Cố vấn năng lượng cao cấp/CASE
Henri Wasnick
Cố vấn kỹ thuật/TEV/Quan hệ đối tác năng lượng
Henri Wasnick hiện là cố vấn kỹ thuật cho dự án Lưới điện Thông minh cho Năng lượng Tái tạo và Hiệu quả Năng lượng (SGREEE). Henri từng là Cố vấn cao cấp về Năng lượng Tái tạo tại Viện Năng lượng, một nhánh của Bộ Công Thương (MOIT). Viện Năng lượng hoạt động như một Viện Chính sách và nhà cung cấp dịch vụ trong thị trường năng lượng đang phát triển nhanh chóng của Việt Nam và là đối tác chính của Chương trình Hỗ trợ Năng lượng. Trước đó, ông đã làm việc trong khu vực tư nhân gần 10 năm trong vai trò phát triển và lãnh đạo một bộ phận của nhà phát triển và nhà sản xuất tua-bin điện gió ở Đức. Đồng thời, ông làm việc cho một công ty Thụy Điển trong lĩnh vực năng lượng tái tạo ở vị trí quản lý. “Thế giới năng lượng đang thay đổi và năng lượng tái tạo đóng vai trò chính trong sự chuyển đổi đang diễn ra này.” Henri Wasnick có kinh nghiệm phụ trách một dự án điện gió hoàn chỉnh, từ việc lên những ý tưởng đầu tiên, xin tài trợ, lập kế hoạch nối lưới, phát triển, thực hiện dự án và vận hành. Henri Wasnick có bằng Kinh tế học (Dipl. Volkswirt). Ông đã tham gia các lớp học tiếng Việt tại Thành phố Hồ Chí Minh.
Henri Wasnick hiện là cố vấn kỹ thuật cho dự án Lưới điện Thông minh cho Năng lượng Tái tạo và Hiệu quả Năng lượng (SGREEE). Henri từng là Cố vấn cao cấp về Năng lượng Tái tạo tại Viện Năng lượng, một nhánh của Bộ Công Thương (MOIT). Viện Năng lượng hoạt động như một Viện Chính sách và nhà cung cấp dịch vụ trong thị trường năng lượng đang phát triển nhanh chóng của Việt Nam và là đối tác chính của Chương trình Hỗ trợ Năng lượng. Trước đó, ông đã làm việc trong khu vực tư nhân gần 10 năm trong vai trò phát triển và lãnh đạo một bộ phận của nhà phát triển và nhà sản xuất tua-bin điện gió ở Đức. Đồng thời, ông làm việc cho một công ty Thụy Điển trong lĩnh vực năng lượng tái tạo ở vị trí quản lý. “Thế giới năng lượng đang thay đổi và năng lượng tái tạo đóng vai trò chính trong sự chuyển đổi đang diễn ra này.” Henri Wasnick có kinh nghiệm phụ trách một dự án điện gió hoàn chỉnh, từ việc lên những ý tưởng đầu tiên, xin tài trợ, lập kế hoạch nối lưới, phát triển, thực hiện dự án và vận hành. Henri Wasnick có bằng Kinh tế học (Dipl. Volkswirt). Ông đã tham gia các lớp học tiếng Việt tại Thành phố Hồ Chí Minh.
Cố vấn kỹ thuật/TEV/Quan hệ đối tác năng lượng
Võ Thanh Tùng
Cố vấn năng lượng/PtX Outreach
Trách nhiệm chính của Tùng sẽ là phối hợp chặt chẽ với các đối tác liên quan để phát triển hệ thống cơ sở dữ liệu năng lượng của Việt Nam. Hệ thống này sẽ cung cấp một cách nhanh chóng và kịp thời các dữ liệu đáng tin cậy và cần thiết về năng lượng cho các nhà hoạch định chính sách, các cơ quan nghiên cứu và quản lý kinh tế, các đối tác liên quan cũng như công chúng, cá nhân và tổ chức quan tâm đến sự phát triển ngành năng lượng Việt Nam. Tùng sẽ tham gia đóng góp về mặt kỹ thuật và hỗ trợ các hoạt động nhằm nâng cao năng lực của đối tác, xây dựng thế chỗ phù hợp trong ngành năng lượng, phát triển các công cụ thu thập và xử lý dữ liệu, lựa chọn công nghệ phù hợp nhằm hoàn thiện hệ thống quản lý dữ liệu năng lượng tại Việt Nam.
Trách nhiệm chính của Tùng sẽ là phối hợp chặt chẽ với các đối tác liên quan để phát triển hệ thống cơ sở dữ liệu năng lượng của Việt Nam. Hệ thống này sẽ cung cấp một cách nhanh chóng và kịp thời các dữ liệu đáng tin cậy và cần thiết về năng lượng cho các nhà hoạch định chính sách, các cơ quan nghiên cứu và quản lý kinh tế, các đối tác liên quan cũng như công chúng, cá nhân và tổ chức quan tâm đến sự phát triển ngành năng lượng Việt Nam. Tùng sẽ tham gia đóng góp về mặt kỹ thuật và hỗ trợ các hoạt động nhằm nâng cao năng lực của đối tác, xây dựng thế chỗ phù hợp trong ngành năng lượng, phát triển các công cụ thu thập và xử lý dữ liệu, lựa chọn công nghệ phù hợp nhằm hoàn thiện hệ thống quản lý dữ liệu năng lượng tại Việt Nam.
Cố vấn năng lượng/PtX Outreach