ESP

Chương trình Hỗ trợ Năng lượng GIZ

Dự án PtX Outreach 

(PtX Outreach)

Chia sẻ
In
PtX Outreach giúp Việt Nam phát triển ngành công nghiệp hydrogen xanh (GH2) và Power-to-X (PtX)

Tin tức liên quan

Hoạt động

Dự án PtX Outreach đồng hành cùng Việt Nam đặt nền móng cho sự phát triển của ngành công nghiệp hydrogen xanh (GH2) và Power-to-X (PtX). Dự án hướng tới tích hợp các yếu tố bền vững, chia sẻ kiến thức chuyên môn quốc tế về xây dựng khung pháp lý, nâng cao năng lực cho các nhà hoạch định chính sách và các cơ sở đào tạo. 

Dự án bao gồm 4 lĩnh vực hoạt động: 

1. Đánh giá & tư vấn về tính bền vững của các dự án & chính sách PtX 

 • Nghiên cứu các tiêu chí bền vững trọng tâm cho ngành PtX của Việt Nam 

2. Phân tích và đối thoại về các quy định và tiêu chuẩn kỹ thuật 

 • Thảo luận kinh nghiệm với các công ty trong nước và quốc tế 
 • Nghiên cứu các tiêu chuẩn kỹ thuật trong ngành PtX 

3. “Nghiên cứu về ngành PtX” tại Việt Nam 

 • Nghiên cứu chiến lược phát triển ngành dầu khí và hóa chất 
 • Phân tích các ngành công nghiệp của Việt Nam và xác định tiềm năng ứng dụng công nghệ PtX để giảm sự phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch trong những ngành này 
 • Ứng dụng amoniac xanh cho ngành sản xuất điện 

4. Trung tâm PtX quốc tế: nâng cao kiến thức về PtX toàn cầu 

 • 02 khóa “Đào tạo giảng viên nguồn” (ToT) 
 • 03 khóa đào tạo cho khu vực công và tư nhân, thực hiện bởi giảng viên Việt Nam được chứng nhận quốc tế 
 • Tổ chức các chuyến tham quan học tập về tiềm năng công nghệ 

Thời gian thực hiện

03/2022 - 03/2024

ngân sách

€800.000

Cơ quan tài trợ

Bộ Kinh tế và Bảo vệ Khí hậu CHLB Đức (BMWK)

Đối tác dự án

Vụ Dầu khí Than Việt Nam (Bộ Công Thương) 

Tra cứu ấn phẩm dự án

Dự án khác

Dự án PtX Outreach 

Chia sẻ
In
PtX Outreach giúp Việt Nam phát triển ngành công nghiệp hydrogen xanh (GH2) và Power-to-X (PtX)
Thời gian thực hiện

03/2022 - 03/2024

Ngân sách

€800.000

Cơ quan tài trợ

Bộ Kinh tế và Bảo vệ Khí hậu CHLB Đức (BMWK)

Đối tác dự án

Vụ Dầu khí Than Việt Nam (Bộ Công Thương) 

Hoạt động

Dự án PtX Outreach đồng hành cùng Việt Nam đặt nền móng cho sự phát triển của ngành công nghiệp hydrogen xanh (GH2) và Power-to-X (PtX). Dự án hướng tới tích hợp các yếu tố bền vững, chia sẻ kiến thức chuyên môn quốc tế về xây dựng khung pháp lý, nâng cao năng lực cho các nhà hoạch định chính sách và các cơ sở đào tạo. 

Dự án bao gồm 4 lĩnh vực hoạt động: 

1. Đánh giá & tư vấn về tính bền vững của các dự án & chính sách PtX 

 • Nghiên cứu các tiêu chí bền vững trọng tâm cho ngành PtX của Việt Nam 

2. Phân tích và đối thoại về các quy định và tiêu chuẩn kỹ thuật 

 • Thảo luận kinh nghiệm với các công ty trong nước và quốc tế 
 • Nghiên cứu các tiêu chuẩn kỹ thuật trong ngành PtX 

3. “Nghiên cứu về ngành PtX” tại Việt Nam 

 • Nghiên cứu chiến lược phát triển ngành dầu khí và hóa chất 
 • Phân tích các ngành công nghiệp của Việt Nam và xác định tiềm năng ứng dụng công nghệ PtX để giảm sự phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch trong những ngành này 
 • Ứng dụng amoniac xanh cho ngành sản xuất điện 

4. Trung tâm PtX quốc tế: nâng cao kiến thức về PtX toàn cầu 

 • 02 khóa “Đào tạo giảng viên nguồn” (ToT) 
 • 03 khóa đào tạo cho khu vực công và tư nhân, thực hiện bởi giảng viên Việt Nam được chứng nhận quốc tế 
 • Tổ chức các chuyến tham quan học tập về tiềm năng công nghệ 

Tra cứu ấn phẩm dự án

Dự án khác

Tin tức liên quan