ESP

Chương trình Hỗ trợ Năng lượng GIZ

Đề xuất cơ chế ưu đãi tài chính cho doanh nghiệp tiết kiệm điện

Chia sẻ
In

Theo báo Khoa học & Phát triển, trong thảo luận về việc áp dụng các chính sách mới cho Chương trình Điều chỉnh phí tải điện (DR), các doanh nghiệp tiêu thụ điện lớn có thể giảm hoặc thay đổi cách sử dụng điện của họ trong một số sự kiện cao điểm mỗi năm để hưởng những ưu đãi tài chính khác. Đề xuất này được nhóm chuyên gia tư vấn của GIZ đưa ra trong Hội thảo tổng kết nghiên cứu “Thiết kế Chương trình Điều chỉnh phí tải điện Việt Nam” diễn ra vào cuối tháng 6/2022.

Đây là hội thảo cuối cùng của Dự án Lưới điện Thông minh cho Năng lượng Tái tạo và Hiệu quả Năng lượng (SGREEE) tổ chức. Dự án SGREEE do GIZ và Cục Điều tiết Điện lực phối hợp thực hiện từ năm 2017 đến tháng 6/2022, và được Bộ Hợp tác Kinh tế và Phát triển của CHLB Đức tài trợ trong khuôn khổ Sáng kiến công nghệ khí hậu của Đức (DKTI).

Vui lòng nhấn vào liên kết sau để xem toàn bộ bài viết: https://khoahocphattrien.vn/chinh-sach/co-che-uu-dai-tai-chinh-cho-doanh-nghiep-tiet-kiem-dien/2022070808531334p1c785.htm

Tin tức

mới nhất