ESP

Chương trình Hỗ trợ Năng lượng GIZ

Ông Quốc Vụ Khanh làm việc với GIZ và các công ty khác để phát triển mạng lưới hydro xanh tại Việt Nam.

Chia sẻ
In
Ông Jochen Flasbarth, Bộ trưởng Khánh Bộ Hợp tác Kinh tế và Phát triển CHLB Đức (BMZ), đã có buổi làm việc với GIZ ESP và đại diện của các doanh nghiệp Đức tại Việt Nam vào ngày 24/1/2024, thảo luận về triển vọng phát triển nền công nghiệp hydro xanh tại Việt Nam

Các điểm chính được thảo luận trong cuộc họp bao gồm:

Các bên tham gia đều nhận định GH2 là cần thiết cho quá trình chuyển đổi năng lượng, đặc biệt trong bối cảnh hạn chế các nguồn năng lượng tái tạo tích hợp lên lưới do sự sản xuất điện mặt trời và điện gió, cũng như tính thiếu linh hoạt của hệ thống điện hiện tại.

– Thiếu định nghĩa rõ ràng về GH2 trong thiết kế thị trường điện và sự chưa thiết lập các cơ chế cần thiết đã góp phần gây trở ngại cho sự phát triển của ngành

Cần xây dựng một lộ trình phát triển GH2 toàn diện, giúp các bên liên quan hiểu rõ vai trò của họ trong việc định hình tương lai của ngành

Các đại biểu nhận định Việt Nam còn nhiều tiềm năng phát triển GH2 chưa được khai thác, và cần tận dụng các cơ chế như Đối tác Chuyển đổi Năng lượng Công bằng (JETP) để cung cấp hỗ trợ kỹ thuật và tài chính cho Việt Nam, từ đó thúc đẩy sự phát triển của ngành.

Buổi làm việc được tổ chức dưới sự điều phối của ông Markus Bissels, Giám đốc Dự án PtX Outreach triển khai bởi GIZ ESP, và ông Võ Thanh Tùng, cán bộ dự án, với sự tham gia của 7 doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực năng lượng tại Việt Nam, bao gồm Enertrag, Bosch, The Green Solutions (TGS), TÜV SÜD, Siemens, ThyssenKrupp AG, và Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe (BGR).

Tin tức

mới nhất