ESP

Chương trình Hỗ trợ Năng lượng GIZ

Thông cáo báo chí: Lễ ký kết triển khai chương trình “Tăng cường vai trò của báo chí đối với phát triển năng lượng bền vững”

Chia sẻ
In

Vào ngày 11/9 vừa qua tại thành phố Hồ Chí Minh đã diễn ra Lễ KÝ KẾT TRIỂN KHAI CHƯƠNG TRÌNH “TĂNG CƯỜNG VAI TRÒ CỦA BÁO CHÍ ĐỐI VỚI PHÁT TRIỂN NĂNG LƯỢNG BỀN VỮNG” giữa Dự án Hỗ trợ Kỹ thuật Ngành Năng lượng Việt Nam – EU (EVEF) và Trung tâm nghiên cứu vùng và đô thị (CRUS). Chương trình nằm trong gói hỗ trợ kỹ thuật thuộc tiểu hạng phần 1B của dự án EVEF. Tham gia lễ ký kết có ông Sven Ernedal – Giám đốc dự án EVEF, bà Lê Vân Anh – Giám đốc CRUS và Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Phúc – Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh (USTA – HCM).

Gói hỗ trợ kỹ thuật này hướng tới mục tiêu tăng cường năng lực, nâng cao kiến thức kỹ thuật và đào tạo kỹ năng báo chí mới cho các nhà báo trên toàn quốc, giúp họ có cách thức truyền tải thông tin sáng tạo và hiệu quả hơn trong lĩnh vực năng lượng tái tạo và hiệu quả năng lượng. Chương trình dự kiến tổ chức 3 khóa tập huấn về các khía cạnh khác nhau trong lĩnh vực báo chí với ngành năng lượng. Thêm vào đó, thông qua việc tổ chức một chuỗi sự kiện trò chuyện trực tuyến, chương trình sẽ kết nối phóng viên Việt Nam với phóng viên quốc tế để cùng thảo luận về những thuận lợi và khó khăn khi đưa tin về năng lượng tái tạo và hiệu quả năng lượng. Chương trình dự kiến sẽ được triển khai từ tháng 9 năm 2020 đến tháng 8 năm 2021.

CRUS với những kinh nghiệm sâu rộng trong công tác tập huấn báo chí về biến đổi khí hậu và năng lượng bền vững đã được chọn để trở thành đối tác của EVEF. CRUS đã tổ chức thành công cuộc thi báo chí mang tên “Con người và biến đổi khí hậu” vào năm 2019 với hơn 60 bài báo được thực hiện. CRUS cũng đang triển khai xây dựng Trung tâm Năng lượng Sài Gòn (Saigon Energy Hub) với mục tiêu phổ biến những thông tin chính xác nhất trong ngành năng lượng đến với công chúng.

“Dự án Hỗ trợ Kỹ thuật Ngành Năng lượng Việt Nam – EU” được tài trợ bởi Liên minh Châu Âu (EU) và Bộ Phát triển và Hợp tác Kinh tế CHLB Đức (BMZ), do Tổ chức Hợp tác Phát triển Đức (GIZ) triển khai dưới sự phối hợp chặt chẽ với Bộ Công Thương.

Dự án hướng tới góp phần tăng cường sự quản lý nhà nước trong ngành năng lượng nhằm thúc đẩy một bước tiến sang lộ trình phát triển năng lượng bền vững hơn ở Việt Nam. Dự án này cũng sẽ góp phần thực hiện khung pháp lý cần thiết để Việt Nam đạt được các cam kết của mình đối với việc giảm phát thải khí nhà kính có liên quan đến các hoạt động năng lượng trong bối cảnh các đóng góp do Quốc gia Tự quyết định của Việt Nam (NDCs). Để tìm hiểu thêm thông tin về dự án EVEF, vui lòng tham khảo tại website http://energyfacility.vn/.

Tin tức

mới nhất