ESP

Chương trình Hỗ trợ Năng lượng GIZ

Ra mắt cuốn sách “Chuyển đổi Năng lượng Việt Nam – Cơ Hội và Thách Thức”.

Chia sẻ
In

Dự án Năng lượng tái tạo và Hiệu quả Năng lượng (Dự án 4E) phối hợp với Ban Kinh tế Trung ương ra mắt cuốn sách “Chuyển đổi Năng lượng Việt Nam – Cơ Hội và Thách thức”.

Sản phẩm này đề cập đến chuyển đổi năng lượng tại Việt Nam và được xây dựng dựa trên kết quả nghiên cứu của “Dự án về tái cơ cấu ngành năng lượng gần với phát triển cơ sở hạ tầng năng lượng hiệu quả và bền vững đến năm 2030 với tầm nhìn đến năm 2045”. Các nghiên cứu trong dự án có sự tham gia và đóng góp của nhiều chuyên gia năng lượng hàng đầu trong nước và quốc tế và được thực hiện trong khuôn khổ Dự án Hỗ trợ Kỹ thuật ngành năng lượng Việt Nam – EU (EVEF), và là một phần của Dự án Năng lượng tái tạo và Hiệu quả năng lượng Giai đoạn II do GIZ thực hiện.

Được thiết kế như một tài liệu tham khảo chuyên ngành, cuốn sách tổng hợp các kinh nghiệm quốc tế, từ đó đề xuất các khuyến nghị chính sách về chuyển đổi năng lượng cho Việt Nam. Cuốn sách gồm 6 chương, giới thiệu đến người đọc những phân tích và bằng chứng từ các quốc gia tiên phong trong quá trình chuyển đổi năng lượng, trong đó nêu bật thông điệp: việc thực hiện thành công các chiến lược hạn chế phát thải carbon dài hạn và đạt được mục tiêu net-zero vào năm 2050 sẽ mang lại nhiều lợi ích kinh tế và môi trường cho Việt Nam.

Phiên bản song ngữ của cuốn sách đang được hoàn thiện và sẽ được giới thiệu trong thời gian tới.

Để đọc phiên bản tiếng Việt của cuốn sách, vui lòng truy cập đường link sau: https://gizenergy.org.vn/…/Sach%20tham%20khao%20Chuyen…

Tin tức

mới nhất