ESP

Chương trình Hỗ trợ Năng lượng GIZ

Ký kết Thư bày tỏ mong muốn hợp tác giữa GIZ và GGGI

Chia sẻ
In

Tổ chức Hợp tác Phát triển Đức (GIZ) tại Việt Nam và Viện Phát triển Xanh toàn cầu (GGGI) đã cùng ký Thỏa bày tỏ mong muốn hợp tác (LOI) cho sự hợp tác phát triển bền vững năng lượng sinh học tại Việt Nam. Việc hợp tác này nằm trong khuôn khổ Bản ghi Thỏa thuận (MOU) ngày 10 tháng 5 năm 2011 giữa GIZ và GGGI, cam kết thiết lập một hợp tác tích cực trong việc chống lại biến đổi khí hậu toàn cầu, thúc đẩy tăng trưởng xanh và phát triển bền vững ở các nước đang phát triển.

Sự kiện liên quan

Sự kiện

mới nhất