ESP

Chương trình Hỗ trợ Năng lượng GIZ

Tài liệu Hội thảo VEPG về: Nội lực, quản lý vận hành và các khía cạnh kỹ thuật của điện gió ngoài khơi – Ngày 1/6/2023.

Chia sẻ
In

Vui lòng xem các tài liệu từ sự kiện: “Hội thảo Nội lực, quản lý vận hành và các khía cạnh kỹ thuật của điện gió ngoài khơi” tại các liên kết sau:

  • Từ Chuyên Trách về Phát triển Điện gió ngoài khơi Nhóm Công tác kỹ thuật về Năng lượng tái tạo:: Link 
  • Chia sẻ từ góc nhìn EVN về điện gió ngoài khơi: Link 
  • Nội lực điện gió ngoài khơi – Kinh nghiệm của Đan Mạch: Link 
  • Giới thiệu PECC: Link 
  • Luồng điện ngoài khơi và liên kết tập trung: Link 
  • Điều phối luồi điện gió ngoài khơi tại Vương quốc Anh: Link 

Sự kiện liên quan

4E

27/10/2023

Sự kiện

mới nhất