ESP

Chương trình Hỗ trợ Năng lượng GIZ

Khóa Tập huấn các chủ đề đặc biệt về phát triển dự án điện gió

Chia sẻ
In

Khóa tập huấn diễn ra trong hai ngày 22 và 23 tháng 9 năm 2016. Thông tin về khóa tập huấn sẽ được cập nhật trong thời gian sớm nhất.

Sự kiện liên quan

WIND

02/05/2018

Sự kiện

mới nhất