ESP

Chương trình Hỗ trợ Năng lượng GIZ

Hội thảo lấy ý kiến của Dự án “Năng lượng tái tạo và Hiệu quả năng lượng” tại Hà Nội.

Chia sẻ
In

Vào ngày 22 tháng 11 tại Hà Nội, trong khuôn khổ Dự án hỗ trợ kỹ thuật Việt Đức giữa Bộ Công thương và Tổ chức Hợp tác Đức (GIZ) với tên gọi “Năng lượng tái tạo và Hiệu quả Năng lượng” (viết tắt là 4E), đã tổ chức Hội thảo lấy ý kiến với mục đích rà soát, đánh giá các quy trình kiểm toán năng lượng cũng như các văn bản pháp luật liên quan và khảo sát năng lực các nhà cung cấp dịch vụ năng lượng.

Mục tiêu và Nội dung Hội thảo:

1. Sửa đổi và bổ sung các văn bản pháp luật về Hiệu quả năng lượng.
2. Cải thiện các quy trình kiểm toán năng lượng bằng cách thực hiện một stock-taking và đánh giá kết quả các báo cáo kiểm toán đã thực hiện.
3. Thực hiện khảo sát năng lực các nhà cung cấp dịch vụ năng lượng địa phương (ESPs) hiện có.
4. Thảo luận nhóm về cách tìm ra giải pháp nâng cao chất lượng báo cáo kiểm toán và xây dựng thị trường cho dịch vụ kiểm toán năng lượng. Quá trình thảo luận cũng sẽ chỉ ra các rào cản đầu tư vào các biện pháp tăng cường hiệu quả năng lượng và tìm cách vượt qua chúng.

Sự kiện liên quan

4E

27/10/2023

Sự kiện

mới nhất