ESP

Chương trình Hỗ trợ Năng lượng GIZ

Chuyến tham quan học tập về Khung Pháp lý Hiệu quả Năng lượng, Quản lý Năng lượng và tham quan ví dụ năng lượng điển hình tại Đức.

Chia sẻ
In

Dự án Năng lượng Tái tạo và Hiệu quả Năng lượng (4E) sẽ tổ chức một chuyến tham quan học tập tại Đức về Khung Pháp lý Hiệu quả Năng lượng, Quản lý Năng lượng và tham quan ví dụ năng lượng điển hình từ ngày 29 tháng 10 đến ngày 5 tháng 11 năm 2016.

Phạm vi và mục tiêu của chuyến tham quan học tập:

1. Gặp gỡ với những tổ chức và cơ quan học thuật liên quan để trao đổi kinh nghiệm về hiệu quả năng lượng và phát triển chính sách ở cấp quốc gia và liên bang.
2. Tăng hiểu biết về các chính sách hỗ trợ hiệu quả năng lượng tại Đức và học hỏi kinh nghiệm có thể áp dụng trong việc phát triển chương trình hỗ trợ hiệu quả năng lượng.
3. Thăm quan những ví dụ điển hình và học thêm về các khái niệm kỹ thuật và ứng dụng trong sáng tạo hiệu quả năng lượng.
4. Cung cấp một khung khổ cho việc phát triển hệ thống năng lượng bền vững.

Sự kiện liên quan

4E

27/10/2023

Sự kiện

mới nhất