ESP

Chương trình Hỗ trợ Năng lượng GIZ

Hoàn thành xây dựng hệ thống điện mặt trời tại mảng nhà của Kho lạnh Swire Việt Nam, dự án hợp tác giữa Swire Việt Nam và chương trình PDP của GIZ.

Chia sẻ
In

Hình: Hệ thống điện mặt trời trên mái của Kho lạnh của Swire tại Bắc Ninh

Kho lạnh Swire Việt Nam hiện đang hoàn thành các khâu xây dựng cuối cùng cho kho lạnh thứ hai của công ty tại Việt Nam. Kho lạnh này nằm tại khu Công nghiệp Việt Nam Singapore để tính Bắc Ninh và sẽ được đưa vào hoạt động chính thức từ quý 4 năm 2017. Một hệ thống điện mặt trời mải nhà công suất 308 kWp được Swire đầu tư và lắp đặt tại kho lạnh Bắc Ninh.

Chỉ trong vòng 8 ngày trong tháng 7/2017, nhà thầu điện mặt trời đã được hoàn thành trước hạn việc lắp đặt và đưa hệ thống vào vận hành từ tháng 8 năm 2017. Là nhà cung cấp dịch vụ kho lạnh hàng thứ 3 trên thế giới, hệ thống điện mặt trời này là minh chứng cho chính sách hoạt động bền vững toàn cầu của Swire nhằm giảm thiệu phát thải khí nhà kính, bảo vệ môi trường cũng như các cam kết trách nhiệm xã hội của Swire. Swire cũng là một trong các công ty tự khới công nghiệp dịch vụ tiên phong trong vấn đề đổi mới năng lượng tái tạo tại Việt Nam.

Ý tưởng dự án điện mặt trời tại kho lạnh Swire có nguồn gốc từ một Nghiên cứu về thị trường và tiềm năng điện mặt trời mải nhà cho các ngành công nghiệp và thương mại tại Việt Nam do Chương trình Phát triển Dự án (PDP) của GIZ thực hiện năm 2016. Chương trình PDP thuộc sáng kiến “German Energy Solutions” do Bộ Kinh tế và Năng lượng CHLB Đức tài trợ. Trong quá trình thực hiện nghiên cứu, PDP đã hỗ trợ các công ty tham gia các hội thực tế kỹ thuật về: tư vấn ý tưởng dự án phù hợp với các chính sách tiết kiệm năng lượng, phát triển bền vững và bảo vệ môi trường của công ty; thực hiện đánh giá tiền khả thi cho hệ thống điện mặt trời mải nhà cũng như kết nối với các công ty điện mặt trời giàu kinh nghiệm trong quá trình triển khai dự án. Quá trình đầu thầu được thực hiện mạ rộng cho các nhà thầu trong nước và quốc tế và sau cùng, một công ty điện mặt trời của Đức với nhiều kinh nghiệm tại Việt Nam và khu vực Đông Nam Á được chọn.

Vào ngày 14 tháng 7 năm 2017, đại diện chương trình PDP đã gặp gỡ với Ông Ngô Quang Trung, Tổng Giám đốc Swire Việt Nam và Ông David Davies, Giám đốc Thương mại, tại kho lạnh Bắc Ninh để trao đổi các kinh nghiệm thực hiện dự án. Kho lạnh Swire Việt Nam và PDP cũng đã thoá thuận về hoạt động hỗ trợ tiếp theo của PDP trong việc đánh giá hiệu quả hoạt động của hệ thống điện mặt trời trong năm vận hành đầu tiên.

Hình: Đại diện của PDP gặp gỡ với ban giám đốc của kho lạnh Swire.

Tin tức

mới nhất