ESP

Chương trình Hỗ trợ Năng lượng GIZ

Hội thảo tham vấn trung gian: Kiến nghị về các cơ chế thúc đẩy thực hiện các chương trình điều chỉnh phổ tại điện tại Việt Nam

Chia sẻ
In

Nguồn: Chương trình Hỗ trợ Năng lượng GIZ

Ngày 24/09 tại Hà Nội, GIZ phối hợp với Cục Điều tiết Điện lực (ERAV)/Bộ Công Thương tổ chức hội thảo tham vấn trung gian nhằm thu thập ý kiến từ các chuyên gia để xây dựng các cơ chế khuyến khích và ưu đãi tài chính nhằm thúc đẩy việc thực hiện các Chương trình Điều chỉnh phổ tại điện đối với khách hàng thương mại và công nghiệp tại Việt Nam.

Mr. Markus Bissel addressing the workshop

Chủ trì hội thảo là ông Phạm Quang Huy – Phó Cục trưởng ERAV và ông Markus Bissel – Giám đốc Dự án Lưới Điện Thông minh cho Năng lượng Tái tạo và Hiệu quả Năng lượng (SGREEE) do GIZ Việt Nam triển khai. Tham dự hội thảo là đại diện của các đơn vị trực thuộc Bộ Công Thương, Bộ Tài chính, các đơn vị trực thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), các chuyên gia của trường Đại học Bách khoa Hà Nội, Hội Điện lực và các tư vấn do GIZ phối.

Tại hội thảo, nhóm tư vấn trong nước trình bày việc rà soát các quy định hiện hành trong việc thực hiện các chương trình Điều chỉnh phổ tại tại Việt Nam. Sau đó, nhóm tư vấn quốc tế chia sẻ về các kinh nghiệm quốc tế tốt nhất, đồng thời đưa ra các kiến nghị phù hợp để thực hiện chương trình Điều chỉnh phổ tại tại Việt Nam.

Sau các phần trình bày, hội thảo ghi nhận rất nhiều câu hỏi, ý kiến góp ý cho Tư vấn và thảo luận sôi nổi. Các ý kiến góp ý từ GIZ, ERAV và các bên liên quan khác sẽ được Tư vấn tổng hợp và trình bày trong báo cáo cuối cùng.

Participants listening to international consultants’ recommendations

Hội thảo nằm trong khuôn khổ của dự án SGREEE được Cục Điều tiết Điện lực Việt Nam (trực thuộc Bộ Công Thương) và GIZ (dưới sự ủy quyền của Bộ Hợp tác và Phát triển Kinh tế Liên Bang Đức (BMZ)) phối hợp thực hiện.

Nếu bạn là chuyên gia, hãy tham gia Cộng đồng Lưới Điện Thông minh Việt Nam tại:

https://www.facebook.com/groups/smartgridvn/

TTruy cập Trung tâm Chia sẻ Kiến thức về Lưới Điện Thông minh Việt Nam tại https://smart-grid.vn/ hoặc tại đây để biết thêm thông tin về Dự án SGREEE.

Sự kiện liên quan

Sự kiện

mới nhất