ESP

Chương trình Hỗ trợ Năng lượng GIZ

Khóa Tập huấn Nâng cao năng lực xây dựng báo cáo tiền khả thi cho các nhà máy năng lượng sinh khối trong ngành mía đường.

Chia sẻ
In

Tổ chức Hợp tác Phát triển Đức (GIZ) đã khai mạc Khóa Tập huấn “Xây dựng Báo cáo Tiền khả thi cho các Nhà máy Năng lượng Sinh khối trong Ngành mía đường”. Khóa Tập huấn sẽ diễn ra trong 4 ngày từ ngày 28 tháng 11 đến ngày 2 tháng 12 năm 2016 và tập trung vào các Công ty Tư vấn địa phương. Khóa Tập huấn này nằm trong hợp phần “Sẵn sàng cho Tài chính Khí hậu” (gọi tắt là CF Ready) trực thuộc khuôn khổ Dự án hỗ trợ kỹ thuật của Chính phủ CHLB Đức với tên gọi “Năng lượng tái tạo và Hiệu quả năng lượng” (gọi tắt là Dự án 4E). Hợp phần CF Ready này được triển khai bởi GIZ tại ba quốc gia trên thế giới trong đó có Việt Nam từ năm 2015 đến 2018 dưới sự đảm nhận của Bộ Hợp tác Kinh tế và Phát triển Liên bang Đức (BMZ), cùng với sự đóng góp tài trợ của Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và Bộ Tài nguyên Môi trường Cộng hòa Séc.

Một trong những yếu tố then chốt để phát triển bền vững thị trường năng lượng sinh khối ở Việt Nam là năng lực của các bên liên quan. Nhận thức rõ điều này, GIZ 4E chú trọng vào các hoạt động phát triển năng lực dựa trên các tiêu chuẩn và kinh nghiệm quốc tế về vận hành và kỹ thuật chuyển đổi sinh khối thành năng lượng. Các tiêu chuẩn và kinh nghiệm này giúp hỗ trợ các dự án năng lượng sinh học đáp ứng điều kiện tiếp cận vốn thị trường, đảm bảo độ tin cậy kỹ thuật cao và hiệu quả kinh tế của các dự án trong quá trình thực hiện. Khóa Tập huấn 4 ngày của hợp phần CF Ready nằm trong chuỗi các hoạt động để thực hiện mục tiêu nêu trên.

Khóa Tập huấn hướng tới các công ty Tư vấn địa phương đã có kinh nghiệm xây dựng báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, phát triển Dự án cũng như cung cấp các dịch vụ tư vấn kỹ thuật có liên quan khác cho các nhà máy nhiệt điện và năng lượng tái tạo tại Việt Nam. Mục đích của Khóa Tập huấn nhằm nâng cao năng lực cho các cán bộ của các công ty tư vấn này trong việc cung cấp các dịch vụ tư vấn kỹ thuật có thể là xây dựng báo cáo nghiên cứu tiền khả thi theo chuẩn mực quốc tế cho các dự án năng lượng sinh khối nội lực. Nội dung của Khóa tập huấn được chuyên gia tư vấn từ CHLB Đức xây dựng dựa trên kết quả đánh giá năng lực của từng công ty phù hợp với kinh nghiệm, năng lực thực tiễn và yêu cầu cụ thể của các công ty. Các công ty tư vấn địa phương tham gia khóa tập huấn này được GIZ 4E lựa chọn một cách kỹ lưỡng theo các tiêu chí đánh giá nhằm đảm bảo chất lượng của khóa tập huấn. Sau khi tham gia khóa tập huấn, các công ty tư vấn sẽ được lựa chọn một lần nữa để thực hành các kiến thức đã học thông qua việc xây dựng một số các Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi cho nhà máy năng lượng sinh khối thực của các công ty dẫn đầu tại Việt Nam. Ngoài việc nâng cao năng lực thông qua khóa tập huấn về lý thuyết và sau đó là thực hành, GIZ 4E hy vọng rằng các công ty tư vấn có thêm điều kiện giới thiệu các hoạt động và dịch vụ tại các khách hàng tiềm năng trong ngành mía đường nói riêng cũng như năng lượng sinh khối nói chung, mở rộng mạng lưới tư vấn năng lượng sinh học và trao đổi thông tin với các nhà tài trợ quốc tế cho các cơ hội hợp tác trong tương lai.

Sự kiện liên quan

BEM

14/12/2022

Sự kiện

mới nhất