ESP

Chương trình Hỗ trợ Năng lượng GIZ

Hội thảo tham vấn về phương pháp luận xác định tiềm năng khí sinh học của Việt Nam.

Chia sẻ
In

Nguồn: Chương trình Hỗ trợ Năng lượng GIZ

Ngày 11/9/2020 tại Hà Nội, Chương trình Hỗ trợ Năng lượng GIZ (ESP) phối hợp với Cục Điện lực và Năng lượng Tái tạo (EREA) – Bộ Công Thương tổ chức hội thảo tham vấn đầu tiên với chủ đề “Phương pháp luận đánh giá tiềm năng khí sinh học của Việt Nam”. Hội thảo thu thập ý kiến chuyên gia, làm cơ sở cho việc đề xuất cơ chế hỗ trợ giá điện khí sinh học nội địa.

Tham dự hội thảo gồm đại diện từ Cục Điện lực và Năng lượng Tái tạo (Bộ Công Thương), các Sở Công Thương, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn từ các tỉnh, Hiệp hội Khí sinh học Việt Nam, Tổ chức phát triển SNV và các công ty tư nhân.

Tại hội thảo, nhóm tư vấn trong nước trình bày tình hình phát triển khí sinh học của Việt Nam. Trong khi đó, nhà tư vấn quốc tế từ điểm cầu đánh, chia sẻ kinh nghiệm phát triển khí sinh học của quốc tế và phương pháp luận để đánh giá tiềm năng lí thuyết, kỹ thuật và kinh tế của khí sinh học tại Việt Nam.

Hội thảo đã ghi nhận rất nhiều đề xuất mang tính xây dựng nhằm tháo gỡ các khó khăn về kỹ thuật để từ đó xây dựng kế hoạch thu thập dữ liệu.

Các đại biểu thảo luận tại hội thảo

Hội thảo nằm trong khuôn khổ Dự án Bảo vệ Khí hậu thông qua Phát triển Thị trường Năng lượng Sinh học Bền vững tại Việt Nam (BEM) do GIZ thực hiện.

Sự kiện liên quan

BEM

14/12/2022

Sự kiện

mới nhất