ESP

Chương trình Hỗ trợ Năng lượng GIZ

Hội thảo Quy hoạch Năng lượng Sinh khối tỉnh Gia Lai và An Giang

Chia sẻ
In

Tại hội thảo, các chuyên gia sẽ gặp gỡ và lần đầu tiên thảo luận về việc lập Kế hoạch Phát triển Năng lượng Sinh Khối của tỉnh An Giang và tỉnh Gia Lai.

Hai buổi hội thảo sẽ được tổ chức trong khuôn khổ Chương trình Sẵn sàng Tài chính Khí hậu (CF Ready), do Tổ chức Hợp tác Phát triển GIZ hợp tác với Tổng cục Năng lượng, Bộ Công Thương triển khai dưới sự ủy quyền của Bộ Hợp tác Kinh tế và Phát triển Liên bang Đức (BMZ), Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và Bộ Môi trường của Cộng hòa Séc.

Thời gian:

Tại tỉnh Gia Lai: 8h30 – 12h30, ngày 20 tháng 6 năm 2017

Tại tỉnh An Giang: 8h30 – 12h30, ngày 22 tháng 6 năm 2017

Sự kiện liên quan

Sự kiện

mới nhất