ESP

Chương trình Hỗ trợ Năng lượng GIZ

Hội thảo Nhà Đầu tư về “Cơ hội Đầu tư vào Dự án Đúng phát năng lượng từ ngành mía đường Việt Nam”.

Chia sẻ
In

Những kết quả chính của năm (05) báo cáo nghiên cứu tiền khả thi về các dự án năng lượng trong ngành mía đường sẽ được chia sẻ với 50 đại biểu đến từ các cơ quan quản lý, nhà đầu tư, ngân hàng và các đối tác tại Hội thảo Nhà Đầu tư về “Cơ hội Đầu tư vào Dự án Đúng phát năng lượng từ ngành mía đường Việt Nam”.

Hội thảo được dự án Năng lượng tái tạo và Hiệu quả Năng lượng (4E) phối hợp với Viện Tăng trưởng xanh toàn cầu và Hiệp hội mía đường Việt Nam tổ chức dưới sự bảo trợ của Bộ Hợp tác Kinh tế và Phát triển Liên bang Đức (BMZ), Văn phòng Biến đổi Khí hậu Toàn cầu thuộc Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) trong khuôn khổ Chương trình Sẵn sàng Tài chính Khí hậu (CF Ready) tại Việt Nam.

Thời gian: 8.30 – 12:00, ngày 03/10 năm 2017

Địa chỉ: Khách sạn Pan Pacific, 01 đường Thanh Niên, Hà Nội.

Sự kiện liên quan

BEM

14/12/2022

Sự kiện

mới nhất