ESP

Chương trình Hỗ trợ Năng lượng GIZ

Hội thảo chuyên gia: Bộ công cụ chuyển đổi công bằng cho các khu vực khai thác than – thông tin cần thiết với các nước Đông Nam Á.

Chia sẻ
In

Ngày 10 tháng 5 năm 2023, Tổ chức Hợp tác Quốc tế Đức (GIZ) đã phối hợp với Viện Wuppertal và Viện Phát triển Bền vững Quốc tế (IISD) tổ chức Hội thảo chuyên gia với chủ đề “Bộ công cụ Chuyển đổi công bằng cho các khu vực khai thác than – thông tin cần thiết với các nước Đông Nam Á” với sự tham gia của các đại biểu đến từ Việt Nam, Đức, Anh, Indonesia, Thái Lan, Mông Cổ, Nam Phi, Colombia và Chile.

Diễn giả của Hội thảo bao gồm đại diện đến từ GIZ, Viện Wuppertal (Đức), Viện Cải cách các Dịch vụ Thiết yếu (Indonesia), Viện Công nghệ Quốc tế Sirindhorn (Thái Lan) và Trung tâm Chuyển đổi Công bằng ở Anh – Diễn đàn Quốc tế về Môi trường, Bền vững & Công nghệ.

Mục đích của Hội thảo là phần chia sẻ tóm tắt về “Bộ công cụ Chuyển đổi công bằng cho các khu vực khai thác than” nhằm giúp các bên có thông tin tổng quát về bộ tài liệu này. Bộ công cụ này do Viện Wuppertal biên soạn và là cuốn cẩm nang tổng hợp những kinh nghiệm, thông lỗ tốt trên toàn thế giới, dựa trên nhiều tài liệu hướng dẫn, công cụ phổ biến hiện nay. Nội dung chính của Hội thảo là những chia sẻ của các chuyên gia về quá trình chuyển đổi công bằng cũng như những thách thức trong tương lai đối với các quốc gia. Các chuyên gia cũng đã chia sẻ kinh nghiệm và giải đáp các câu hỏi được đặt ra trong Hội thảo.

Hội thảo này là một hoạt động của Dự án “Vùng đổi mới, Sáng tạo cho Chuyển đổi Năng lượng công bằng” (IKI JET) – Hợp phần toàn cầu (JET-CR Platform). Hợp phần JET-CR Platform được đầu tư bởi Chương trình Sáng kiến Khí hậu Quốc tế (IKI) thuộc Bộ Kinh tế và Hành động Khí hậu – CHLB Đức và Liên minh Châu Âu. IKI JET hỗ trợ quá trình chuyển đổi từ hệ thống năng lượng không bền vững, dựa trên than đá sang hệ thống năng lượng không phát thải và chống chịu với biến đổi khí hậu, giảm phát thải khí nhà kính từ việc sử dụng than đá, đồng thời bảo vệ môi trường, phát triển kinh tế toàn diện và bền vững, tạo công ăn việc làm và đảm bảo an sinh xã hội tại một số khu vực khai thác than ở Châu Á, Châu Phi và Châu Mỹ Latinh.

Xem lại Hội thảo tại đây: https://www.youtube.com/watch?v=EkSWDEZnPz0

Download tài liệu hội thảo. Tải phiên bản tiếng Anh của “Bộ công cụ Chuyển đổi công bằng cho các khu vực khai thác than” tại đây: https://s.net.vn/IBep

Tải phiên bản tiếng Việt của “Bộ công cụ Chuyển đổi công bằng cho các khu vực khai thác than” tại đây: https://s.net.vn/68EU

Sự kiện liên quan

Sự kiện

mới nhất