ESP

Chương trình Hỗ trợ Năng lượng GIZ

Hội nghị Cấp cao lần thứ 3 và Diễn đàn các bên liên quan lần thứ nhất của Nhóm Đối tác Năng lượng Việt Nam

Chia sẻ
In

Chủ trì và Các đồng chủ trì của Nhóm Đối tác Năng lượng Việt Nam (VEPG) – Bộ Công Thương (MoIT), Phái Đoàn Liên minh Châu Âu tại Việt Nam và Ngân hàng Thế giới sẽ sớm tổ chức Hội nghị Cấp cao Lần thứ ba và Diễn đàn Các bên liên quan Lần thứ nhất của VEPG.

Hội nghị sẽ quy tụ các đại diện cấp cao từ Chính phủ Việt Nam, các đối tác phát triển, cũng như từ khu vực tổ chức tư nhân, nghiên cứu và các tổ chức xã hội. HNCC sẽ là một nền tảng để báo cáo về tiến trình thực hiện bản môi trường (40) khuyến nghị chính của các nhóm Công tác kỹ thuật VEPG trong các lĩnh vực Năng lượng tái tạo, Hiệu quả năng lượng, Tái cơ cấu ngành năng lượng, Tiếp cận năng lượng, và Dữ liệu và thống kê năng lượng đã được thông qua tại HNCC lần thứ hai năm 2018.

Diễn đàn các bên liên quan lần thứ nhất sẽ có các phiên thảo luận tương tác cho các chuyên gia cấp cao để trao đổi và thảo luận về các chủ đề nóng trong ngành năng lượng Việt Nam hiện nay. Các ví dụ và điển hình tốt trong Quy hoạch ngành năng lượng, Hiệu quả năng lượng, và Cơ hội cho năng lượng tái tạo phân tán sẽ được trình bày, và sẽ được theo sau bởi các cuộc trao đổi và tranh luận sôi nổi.

Hội nghị cấp cao lần thứ 3 và Diễn đàn các bên liên quan lần thứ nhất sẽ được tổ chức vào:

Ngày: Thứ ba, ngày 10 tháng 12, 2019

Thời gian: 09:00 – 10:30 Hội nghị cấp cao VEPG

10:45 – 17:00 Diễn đàn các bên liên quan VEPG

17:00 – 19:30 Tiệc giao lưu

Địa điểm: Phòng Ballrooms 2 and 3- Khách sạn Melia, Hà Nội

Tải về: Chương trình hội thảo

Khuyến nghị chính sách VEPG

Xin quý đại biểu xác nhận và đăng ký tham dự Hội nghị cấp cao hoặc/và Diễn đàn các bên liên quan tại đây hoặc thông qua email tới ban thư ký VEPG: secretariat@vepg.org.vn

Sự kiện liên quan

VEPG

30/05/2023

Sự kiện

mới nhất