ESP

Chương trình Hỗ trợ Năng lượng GIZ

Cập nhật Sổ tay Hướng dẫn Phát triển Dự án Năng lượng Sinh khối Nội lực tại Việt Nam – Kim chỉ dành cho chủ đầu tư.

Chia sẻ
In

Ngày 14/1/2021 tại TP. Hồ Chí Minh, Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo/Bộ Công Thương và Cơ quan Hợp tác Phát triển Đức GIZ đã phối hợp tổ chức hội thảo tham vấn lấy ý kiến của các bên liên quan để điều chỉnh và cập nhật Sổ tay hướng dẫn phát triển dự án năng lượng sinh khối.

Cuốn sổ tay đóng vai trò như một kim chỉ nam giúp chủ đầu tư hiểu rõ thủ tục hành chính và quy trình phát triển dự án sản xuất điện nội lực từ các nguồn sinh khối, từ giai đoạn chuẩn bị, phát triển, vận hành và bảo dưỡng tới tháo dỡ dự án điện sinh khối. Với thông tin đầy đủ, cô đọng và rõ ràng, hy vọng Sổ tay này sẽ góp phần giúp chủ đầu tư giảm thiểu rủi ro trước và trong khi phát triển và thực hiện các dự án điện sinh khối.

Tham dự hội thảo có đại diện Bộ Công Thương, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, các sở ban ngành liên quan của tỉnh Phú Yên, Tây Ninh, Trà Vinh, Hậu Giang và Tiền Giang, Viện Năng lượng, Hiệp hội Mía đường Việt Nam, Hiệp hội Năng lượng sạch Việt Nam, các trường đại học, các công ty tư vấn xây dựng điện và các công ty tư nhân.

Cuốn sổ tay này được Bộ Công Thương và GIZ lần đầu tiên ra mắt vào năm 2017 – đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ hợp tác giữa chính phủ Việt Nam và Đức nhằm phát huy tiềm năng năng lượng tái tạo, bao gồm cả năng lượng sinh khối, và đóng góp vào ứng phó với biến đổi khí hậu.

Hiện tại, việc cập nhật cuốn sổ tay là cần thiết và kịp thời do việc ban hành nhiều văn bản pháp luật mới như Luật Quy hoạch, biểu giá bán điện sinh khối mới và điều chỉnh mẫu hợp đồng mua bán điện (PPA).

Một số nội dung điều chỉnh quan trọng bao gồm cập nhật tổng quan ngành năng lượng và năng lượng sinh khối, cập nhật và bổ sung các chính sách và chế độ liên quan, lọc bổ sung các bước trong các giai đoạn chuẩn bị và thực hiện dự án. Sổ tay cập nhật dự kiến sẽ được phát hành vào quý 2 năm 2021.

Việc điều chỉnh Sổ tay này nhằm trong khuôn khổ Dự án Bảo vệ Khí hậu thông qua Phát triển Thị trường Năng lượng Sinh học Bền vững ở Việt Nam (BEM) do GIZ phối hợp với Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo thực hiện, dưới sự tài trợ của Bộ Môi trường, Bảo tồn Thiên nhiên và An toàn Hạt nhân CHLB Đức (BMU).

Trong những năm qua, Chính phủ Việt Nam đã ban hành nhiều chính sách mở đường cho phát triển, khai thác tiềm năng năng lượng sinh khối, như: Quy hoạch điện VII điều chỉnh đặt mục tiêu tăng 2,1% sản lượng điện sinh khối tính đến năm 2030; Nghị quyết 55 hướng tới khai thác triệt để các hệ thống đáng phát nhiệt điện, tăng cường sản xuất điện từ rác thải ô thôi và sinh khối; Quyết định số 08/2020/QD-TTg sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 24/2014/QD-TTg về cơ chế hỗ trợ phát triển các dự án điện sinh khối tại Việt Nam. Đây là những minh chứng cho nỗ lực phát triển năng lượng xanh và bền vững của Việt Nam.

Sự kiện liên quan

BEM

14/12/2022

Sự kiện

mới nhất