ESP

Chương trình Hỗ trợ Năng lượng GIZ

Việt Nam – EU: Tăng cường hiệu quả sử dụng năng lượng

Chia sẻ
In

Ngày 29/6 tại Bộ Công Thương, Liên minh châu Âu (EU), Bộ Hợp tác Kinh tế và Phát triển Liên bang Đức (BMZ), Tổ chức Hợp tác quốc tế Đức (GIZ) và Bộ Công Thương đã họp Ban chỉ đạo Hợp phần II- Hợp phần Hỗ trợ kỹ thuật, Chương trình năng lượng do EU tài trợ cho Việt Nam, gọi tắt là Dự án Hỗ trợ kỹ thuật cho EVEF. Dự án được EU ủy thác thông qua GIZ tổ chức thực hiện.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm với Ông Alejandro Montalban Carrasco sau khi nhận kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp phát triển ngành Công Thương”.

Tại cuộc họp Thị trường Bộ Công Thương, Hoàng Quốc Vượng- Trưởng Ban chỉ đạo Hợp phần cho biết: “Dự án được triển khai nhằm hiện thực hóa Hiệp định Tài chính Chương trình Năng lượng – EU được tài trợ bởi Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh và đối diện có thẩm quyền của EU ký vào ngày 1/12/2017 tại trụ sở của EU, Brussels- Vương quốc Bỉ. Đây là Chương trình được EU cam kết tài trợ không hoàn lại với khoản tiền 108 triệu Euro, đáp ứng các yêu cầu đưa ra của Chương trình Định hướng Hỗ trợ đa niên cho Việt Nam giai đoạn 2014-2020 và phù hợp với mục tiêu, chiến lược kế hoạch phát triển chính sách xã hội của Việt Nam giai đoạn 2015-2025 tầm nhìn đến 2035, Chiến lược phát triển năng lượng tái tạo đến năm 2030 tầm nhìn đến 2050 và Hiệp định Paris về biến đổi khí hậu”.

Theo đó, Dự án Hỗ trợ kỹ thuật cho EVEF nhằm giúp Việt Nam nâng cao năng lực quản lý, xây dựng khung pháp lý và chính sách ngành năng lượng. Đồng thời, góp phần đạt được các mục tiêu phát triển bền vững liên quan đến: đảm bảo tiếp cận nguồn điện với giá cả phù hợp, chất lượng đáng tin cậy và hiện đại; tăng tỷ trọng năng lượng tái tạo trong hệ thống năng lượng toàn cầu; mở rộng cơ sở hạ tầng và nâng cấp công nghệ để cung cấp các dịch vụ năng lượng hiện đại và bền vững tại Việt Nam.

Thảo luận và thông qua Kế hoạch của dự án và Sổ tay Vận hành dự án.

Bên cạnh đó, dự án cũng hướng đến mục tiêu sử dụng năng lượng ở Việt Nam một cách tiết kiệm, thân thiện với môi trường và công bằng về mặt xã hội bằng cách nâng cao năng lực của các cơ quan thuộc và không thuộc chính phủ hoạt động trong ngành năng lượng để từ đó thực hiện thành công các mục tiêu và chỉ tiêu của Chiến lược tăng trưởng Xanh, các đóng góp dự kiến từ quốc gia tư quyết định (INDC) và Quy hoạch Phát triển năng lượng quốc gia.

Để đạt được mục tiêu này, Dự án dự định hỗ trợ cho Chính phủ Việt Nam mà có thể là Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo- Bộ Công Thương cũng như những tổ chức thuộc khu vực nhà nước và tư nhân khác liên quan đến phát triển ngành năng lượng ở Việt Nam như: Chính quyền các tỉnh, thành phố, ngành, EVN và các công ty trực thuộc, các viện nghiên cứu, các công ty tư nhân…

Tại cuộc họp Ban chỉ đạo, ông Bruno Angelet- Đại sứ, Trưởng phái đoàn EU tại Việt Nam- Đồng Trưởng Ban chỉ đạo Hợp phần cho biết: “Tôi rất vui mừng thông báo EU đã phê chuẩn khoản giải ngân lớn thứ nhất 40 triệu Euro cho năm 2018. Và cuộc họp ngày hôm nay rất quan trọng để thông qua kế hoạch triển khai dự án và Sổ tay vận hành dự án, nếu không được thông qua nó sẽ không đảm bảo tiến độ của dự án cũng như các hoạt động khác của Chương trình Năng lượng EU-Việt Nam”.

Tại cuộc họp, mặc dù còn một số vấn đề được Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo đưa ra để thảo luận và làm rõ hơn, tuy nhiên các bên đều đồng thuận các nội dung của Kế hoạch dự án và Sổ tay vận hành dự án đã được xây dựng chi tiết, đầy đủ và có cơ chế linh hoạt nên cho phép điều chỉnh các nội dung khi có vấn đề nảy sinh trong quá trình triển khai thực hiện dự án.

Dự án được quản lý theo hướng kết quả và thời gian thực hiện của dự án là 47 tháng bắt đầu từ tháng 1/2018 bao gồm cả giai đoạn khởi động kéo dài 6 tháng. Tuy nhiên theo ông Ingmar Stelter- Giám đốc Chương trình Hỗ trợ Năng lượng của GIZ cho biết: “Đây là một dự án thú vị và đặt thách thức đối với chúng ta. Với tính chất phức tạp của dự án chúng tôi đã phải sử dụng nhiều công cụ hỗ trợ kỹ thuật khác nhau, các chuyên gia ngắn và dài hạn đến từ trong nước và quốc tế cùng các công cụ tập huấn khác để thực hiện. Tuy nhiên kế hoạch hành động này mang tính tham vọng đặt được với nhiều mục tiêu nên có thể kéo dài thời gian hơn so với kế hoạch dự án ban đầu.”

Cùng tại cuộc họp lớn này, nhằm ghi nhận những đóng góp trong lĩnh vực thương mại và đầu tư ở Việt Nam, Bộ Công Thương đã trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp phát triển ngành Công Thương Việt Nam” cho ông Alejandro Montalban Carrasco- Trưởng ban Hợp tác Phát triển của EU tại Việt Nam.

Tin tức

mới nhất