ESP

Chương trình Hỗ trợ Năng lượng GIZ

Thông cáo báo chí: Phiên họp đầu tiên trong giai đoạn mới của Nhóm công tác kỹ thuật VEPG về Hiệu quả năng lượng.

Chia sẻ
In

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 5 năm 2022.

Nhóm Công tác kỹ thuật về Hiệu quả Năng lượng của Nhóm Đối tác Năng lượng Việt Nam (viết tắt là VEPG) đã có phiên họp đầu tiên trong giai đoạn mới vào ngày 12, 13 tháng 5 tại thành phố Hồ Chí Minh. Phiên họp được chủ trì bởi ông Trịnh Quốc Vũ, Phó Vụ trưởng Vụ Tiết kiệm năng lượng và Phát triển bền vững, Bộ Công Thương và ông Patrick Haverman, Phó trưởng đại diện thường trú, Chương trình phát triển Liên hợp quốc tại Việt Nam (UNDP).

Sự kiện cũng chào đón sự có mặt của gần 150 đại biểu tham gia trực tiếp và trực tuyến, là đại diện của các Bộ: Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kế hoạch và Đầu tư, Khoa học và Công nghệ, Xây Dựng và Giao thông vận tải cùng đại diện một số sở Công Thương, sở Kế hoạch và Đầu tư, đại diện chính quyền địa phương và một số Tập đoàn, tập đoàn như: Tập đoàn Hóa chất Việt Nam, Điện lực Việt Nam (EVN), Dệt may. Hội nghị cũng có sự tham gia của đại diện Phái đoàn Liên minh châu Âu tại Việt Nam, đại diện các đại sứ quán, các tổ chức phát triển, các tập đoàn, hiệp hội, các doanh nghiệp tư nhân trong và ngoài nước và các chuyên gia hoạt động trong lĩnh vực hiệu quả năng lượng (HQNL).

Phiên họp diễn ra trong bối cảnh Nhóm Đối tác Năng lượng Việt Nam (VEPG) – diễn đàn tăng cường hợp tác, đối thoại và trao đổi kinh nghiệm giữa Việt Nam và các đối tác quốc tế đang bước vào giai đoạn mới. Nhằm góp phần thực hiện cam kết của Việt Nam tại Hội nghị COP26 về việc đạt mục tiêu phát thải carbon ròng bằng 0 vào năm 2050, việc tăng cường thực hiện hiệu quả năng lượng được đánh giá là một trong những giải pháp hiệu quả để giảm phát thải carbon, góp phần thực hiện Cam kết. Trên cơ sở đó, Phiên họp đầu tiên của Nhóm công tác kỹ thuật (CTKT) về HQNL thuộc VEPG được tổ chức để xác định những cơ hội và thách thức trong việc thúc đẩy các hoạt động HQNL ở Việt Nam, từ đó đưa ra những khuyến nghị xây dựng khung chính sách, pháp lý, tạo động lực cho sự phát triển HQNL trên cả nước.

Tại phiên họp, Ban thư ký VEPG đã trình bày với các đại biểu thông tin tổng hợp về các dự án HQNL, cũng như tổng kết việc thực hiện các khuyến nghị chính sách của nhóm CTKT. Từ năm 2017 đến nay, trải qua 06 phiên họp và thảo luận về cơ chế, chính sách về HQNL, nhóm CTKT đã đưa ra và thảo luận về việc thực hiện 10 trong tổng số 40 khuyến nghị chính sách của VEPG trình lên chính phủ Việt Nam. Từ kết quả hoạt động của giai đoạn trước và tình hình hoạt động HQNL thực tế, các đại biểu đã đề xuất một số chủ đề trọng tâm trong giai đoạn mới bao gồm: Đánh giá việc thực thi Luật Tiết kiệm năng lượng để làm cơ sở đề xuất sửa đổi Luật; thúc đẩy vai trò quản lý nhà nước tại địa phương trong việc thực thi luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; việc xây dựng các chỉ mục sử dụng năng lượng trong công nghiệp và xây dựng; thúc đẩy thực hiện HQNL trong các tòa nhà; thúc đẩy việc dán nhãn năng lượng. Tại đây, nhóm CTKT về HQNL đã thông qua kế hoạch hoạt động của Nhóm trong năm 2022.

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 5 năm 2022.

Nhóm Công tác kỹ thuật về Hiệu quả Năng lượng của Nhóm Đối tác Năng lượng Việt Nam (viết tắt là VEPG) đã có phiên họp đầu tiên trong giai đoạn mới vào ngày 12, 13 tháng 5 tại thành phố Hồ Chí Minh. Phiên họp được chủ trì bởi ông Trịnh Quốc Vũ, Phó Vụ trưởng Vụ Tiết kiệm năng lượng và Phát triển bền vững, Bộ Công Thương và ông Patrick Haverman, Phó trưởng đại diện thường trú, Chương trình phát triển Liên hợp quốc tại Việt Nam (UNDP).

Sự kiện cũng chào đón sự có mặt của gần 150 đại biểu tham gia trực tiếp và trực tuyến, là đại diện của các Bộ: Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kế hoạch và Đầu tư, Khoa học và Công nghệ, Xây Dựng và Giao thông vận tải cùng đại diện một số sở Công Thương, sở Kế hoạch và Đầu tư, đại diện chính quyền địa phương và một số Tập đoàn, tập đoàn như: Tập đoàn Hóa chất Việt Nam, Điện lực Việt Nam (EVN), Dệt may. Hội nghị cũng có sự tham gia của đại diện Phái đoàn Liên minh châu Âu tại Việt Nam, đại diện các đại sứ quán, các tổ chức phát triển, các tập đoàn, hiệp hội, các doanh nghiệp tư nhân trong và ngoài nước và các chuyên gia hoạt động trong lĩnh vực hiệu quả năng lượng (HQNL).

Phiên họp diễn ra trong bối cảnh Nhóm Đối tác Năng lượng Việt Nam (VEPG) – diễn đàn tăng cường hợp tác, đối thoại và trao đổi kinh nghiệm giữa Việt Nam và các đối tác quốc tế đang bước vào giai đoạn mới. Nhằm góp phần thực hiện cam kết của Việt Nam tại Hội nghị COP26 về việc đạt mục tiêu phát thải carbon ròng bằng 0 vào năm 2050, việc tăng cường thực hiện hiệu quả năng lượng được đánh giá là một trong những giải pháp hiệu quả để giảm phát thải carbon, góp phần thực hiện Cam kết. Trên cơ sở đó, Phiên họp đầu tiên của Nhóm công tác kỹ thuật (CTKT) về HQNL thuộc VEPG được tổ chức để xác định những cơ hội và thách thức trong việc thúc đẩy các hoạt động HQNL ở Việt Nam, từ đó đưa ra những khuyến nghị xây dựng khung chính sách, pháp lý, tạo động lực cho sự phát triển HQNL trên cả nước.

Tại phiên họp, Ban thư ký VEPG đã trình bày với các đại biểu thông tin tổng hợp về các dự án HQNL, cũng như tổng kết việc thực hiện các khuyến nghị chính sách của nhóm CTKT. Từ năm 2017 đến nay, trải qua 06 phiên họp và thảo luận về cơ chế, chính sách về HQNL, nhóm CTKT đã đưa ra và thảo luận về việc thực hiện 10 trong tổng số 40 khuyến nghị chính sách của VEPG trình lên chính phủ Việt Nam. Từ kết quả hoạt động của giai đoạn trước và tình hình hoạt động HQNL thực tế, các đại biểu đã đề xuất một số chủ đề trọng tâm trong giai đoạn mới bao gồm: Đánh giá việc thực thi Luật Tiết kiệm năng lượng để làm cơ sở đề xuất sửa đổi Luật; thúc đẩy vai trò quản lý nhà nước tại địa phương trong việc thực thi luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; việc xây dựng các chỉ mục sử dụng năng lượng trong công nghiệp và xây dựng; thúc đẩy thực hiện HQNL trong các tòa nhà; thúc đẩy việc dán nhãn năng lượng. Tại đây, nhóm CTKT về HQNL đã thông qua kế hoạch hoạt động của Nhóm trong năm 2022.

Tình hình thực hiện Chương trình Quốc gia về sử dụng tiết kiệm hiệu quả năng lượng VNEEP 3 cũng được cập nhật tại hội nghị. Trong năm 2021, Bộ Công Thương (BCT) đã hỗ trợ cho 11 doanh nghiệp tiêu thụ năng lượng trọng điểm tại 04 tỉnh xây dựng hệ thống quản lý năng lượng theo tiêu chuẩn ISO 50001:2018, triển khai các hoạt động nâng cao năng lực cho một số địa phương khu vực phía Bắc, đào tạo 300 người quản lý năng lượng và 180 kiểm toán viên năng lượng. BCT cũng đã xây dựng lộ trình áp dụng tiêu chuẩn hiệu suất năng lượng (HSNL) cho một số sản phẩm tiêu thụ nhiều năng lượng trên thị trường và xây dựng, công bố tiêu chuẩn quốc gia về HSNL cho 06 sản phẩm mục tiêu. Kế hoạch thực hiện VNEEP 3 năm 2022 bao gồm việc tiếp tục triển khai các hoạt động về xây dựng định mức tiêu hao năng lượng cho một số ngành công nghiệp, xây dựng mô hình điểm về tiết kiệm năng lượng, cũng như tiếp tục các hoạt động nâng cao năng lực, đào tạo người quản lý năng lượng và kiểm toán viên năng lượng, v.v.

Trong phiên họp buổi chiều, các đại biểu tập trung thảo luận các vấn đề xoay quanh việc thiết lập các cơ chế, chính sách để phát triển mô hình cung cấp dịch vụ năng lượng (ESCO) tại Việt Nam. Các đại biểu được nghe chia sẻ từ đại diện công ty Saigon Innovation Hub (Sihub) về những kinh nghiệm thực tế khi triển khai mô hình ESCO tại Việt Nam, những thuận lợi cũng như rào cản về nguồn lực, tài chính và thủ tục, chính sách hiện thời. Hội nghị cũng được lắng nghe bài trình bày từ đại diện của Green Yellow và Viet SE liên quan đến những kinh nghiệm xây dựng chính sách ESCO tại các nước đang phát triển và các nền kinh tế mới nổi, cũng như về mô hình siêu ESCO và khả năng triển khai tại Việt Nam.

Trong ngày làm việc thứ hai, các đại biểu đã có cơ hội tham quan thực địa tại nhà máy sản xuất hơi của Công ty Cổ phần Đầu tư Công nghiệp XNK Đông Dương (Indochine Imex., JSC) tại khu công nghiệp Mỹ Xuân A, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, một trong những mô hình tiêu biểu về HQNL có sự hỗ trợ từ các dự án kỹ thuật về hiệu quả năng lượng. Chuyến thực địa đã giúp đoàn công tác có cái nhìn thực tế về hoạt động vận hành của một nhà máy thực hiện sử dụng tiết kiệm, hiệu quả năng lượng. Ban lãnh đạo và các kỹ sư đã chia sẻ về quy trình sản xuất và vận hành của nhà máy, các tiêu chuẩn kỹ thuật, những công nghệ tiết kiệm năng lượng áp dụng vào dây chuyền sản xuất cũng như những khó khăn trong quá trình vận hành và bảo dưỡng một nhà máy sử dụng hiệu quả năng lượng điển hình.

Tiếp nối phiên họp của Nhóm Công tác kỹ thuật về Hiệu quả năng lượng sẽ là phiên họp của Nhóm công tác kỹ thuật về Thị trường năng lượng, dự kiến tổ chức vào tuần cuối tháng 5 tại Bình Thuận.

Trong năm 2021, VEPG đã tái cấu trúc các nhóm Công tác kỹ thuật, xác định các chủ đề trọng tâm phù hợp với nhu cầu cấp thiết của quốc gia cũng như tận dụng được các nguồn lực hỗ trợ từ trong và ngoài nước. Hai nhóm Công tác kỹ thuật được giữ nguyên là Năng lượng tái tạo và Hiệu quả năng lượng, ba nhóm công tác kỹ thuật mới được thành lập là Quy hoạch chiến lược ngành điện, Tích hợp lưới điện và Hạ tầng lưới điện, và Thị trường Năng lượng.

Việc chuyển đổi hình thức tổ chức các phiên thảo luận của các Nhóm Công tác Kỹ thuật VEPG theo mô hình kết hợp giữa đối thoại và khảo sát thực địa tại địa phương sẽ hỗ trợ cho các Nhóm Công tác Kỹ thuật có cái nhìn thực tế và khách quan về tác động, hiệu quả của cơ chế, chính sách đến tình hình thực hiện các dự án năng lượng nói riêng và cũng như đến việc phát triển kinh tế xã hội tại các cấp nói chung trong bức tranh tăng trưởng ngành và xã hội. Ngoài ra, căn cứ trên nhu cầu thực tiễn, các Chủ trì và Đồng chủ trì sẽ xem xét thành lập các nhóm chuyên gia đặc trách phù hợp để thảo luận các lĩnh vực, chủ đề chuyên sâu về các khuyến nghị chính sách, giải pháp kinh tế, kỹ thuật có thể và thiết thực nhằm mở mặt phát huy lợi thế sẵn có của ngành, đồng thời khắc phục những tồn tại, khó khăn. Kết quả làm việc của các Nhóm Công tác Kỹ thuật và Nhóm chuyên gia đặc trách sẽ được đề xuất lên Ban chấp hành VEPG trong các phiên họp Ban chấp hành VEPG và Hội nghị cấp cao VEPG tiếp theo.

Trong phiên họp buổi chiều, các đại biểu tập trung thảo luận các vấn đề xoay quanh việc thiết lập các cơ chế, chính sách để phát triển mô hình cung cấp dịch vụ năng lượng (ESCO) tại Việt Nam. Các đại biểu được nghe chia sẻ từ đại diện công ty Saigon Innovation Hub (Sihub) về những kinh nghiệm thực tế khi triển khai mô hình ESCO tại Việt Nam, những thuận lợi cũng như rào cản về nguồn lực, tài chính và thực chất, chính sách hiện thời. Hội nghị cũng được lắng nghe bài trình bày từ đại diện của Green Yellow và Viet SE liên quan đến những kinh nghiệm xây dựng chính sách ESCO tại các nước đang phát triển và các nền kinh tế mới nổi, cũng như về mô hình siêu ESCO và khả năng triển khai tại Việt Nam.

Trong ngày làm việc thứ hai, các đại biểu đã có cơ hội tham quan thực địa tại nhà máy sản xuất hội của Công ty CP Đầu tư Công nghiệp XNK Đông Dương (Indochine Imex., JSC) tại khu công nghiệp Mỹ Xuân A, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, một trong những mô hình tiêu biểu HQNL được hỗ trợ từ các dự án kỹ thuật về hiệu quả năng lượng. Chuyến thực địa đã giúp đoàn công tác có cái nhìn thực tế về hoạt động vận hành của một nhà máy thực hiện sử dụng tiết kiệm, hiệu quả năng lượng. Ban lãnh đạo và các kỹ sư đã chia sẻ về quy trình sản xuất và vận hành của nhà máy, các tiêu chuẩn kỹ thuật, những công nghệ TKNL được áp dụng vào dây chuyền sản xuất cũng như những khó khăn trong quá trình vận hành và bảo dưỡng một nhà máy sử dụng hiệu quả năng lượng điển hình.

Tiếp nối phiên họp của Nhóm Công tác kỹ thuật về Hiệu quả năng lượng sẽ là phiên họp của Nhóm công tác kỹ thuật về Thị trường năng lượng, dự kiến tổ chức vào tuần cuối tháng 5 tại Bình Thuận.

Trong năm 2021, VEPG đã tái cấu trúc lại các nhóm Công tác kỹ thuật, xác định các chủ đề trọng tâm phù hợp với nhu cầu cấp thiết của quốc gia cũng như tận dụng được các nguồn lực hỗ trợ từ trong và ngoài nước. Hai nhóm Công tác kỹ thuật được giữ nguyên là Năng lượng tái tạo và Hiệu quả năng lượng, ba nhóm công tác kỹ thuật mới được thành lập là Quy hoạch chiến lược ngành điện, Tích hợp lưới điện và Hạ tầng lưới điện, và Thị trường Năng lượng.

Việc chuyển đổi hình thức tổ chức các phiên thảo luận của các Nhóm Công tác Kỹ thuật VEPG theo mô hình kết hợp giữa đối thoại và khảo sát thực địa tại địa phương sẽ hỗ trợ cho các Nhóm Công tác Kỹ thuật có cái nhìn thực tế và khách quan về tác động, hiệu quả của cơ chế, chính sách đến tình hình thực hiện các dự án năng lượng nói riêng và cũng như đến việc phát triển kinh tế xã hội tại các cấp nói chung trong bức tranh tăng trưởng ngành và xã hội. Ngoài ra, căn cứ trên nhu cầu thực tiễn, các Chủ trì và Đồng chủ trì sẽ xem xét thành lập các nhóm chuyên gia đặc trách phù hợp để thảo luận các lĩnh vực, chủ đề chuyên sâu về các khuyến nghị chính sách, giải pháp kinh tế, kỹ thuật có thể và thiết thực nhằm mở mặt phát huy lợi thế sẵn có của ngành, đồng thời khắc phục những tồn tại, khó khăn. Kết quả làm việc của các Nhóm Công tác Kỹ thuật và Nhóm chuyên gia đặc trách sẽ được đề xuất lên Ban chấp hành VEPG trong các phiên họp Ban chấp hành VEPG và Hội nghị cấp cao VEPG tiếp theo.

Tin tức

mới nhất