ESP

Chương trình Hỗ trợ Năng lượng GIZ

Khóa học Buổi tối về Điện Gió

Chia sẻ
In

Trong khuôn khổ dự án “Hỗ trợ Mở rộng Quy mô Điện Gió” của Bộ Công Thương/GIZ, hợp phần “Phát triển Năng lực” hiện đang tổ chức Khóa học Buổi tối về Điện Gió. Khóa học diễn ra trong 10 tuần, 2 giờ mỗi tuần từ 15:00 đến 17:00 vào thứ 6 hàng tuần, bắt đầu từ thứ 6, ngày 30/09/2016. Khóa học diễn ra tại tầng 3, nhà C15, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội, số 1, Đại Cồ Việt, Hà Nội.

Mục tiêu chung của khóa học:

Mục tiêu của khóa học là cung cấp kiến thức và chia sẻ các phương pháp tiếp cận quốc tế để đóng góp vào sự phát triển của lĩnh vực điện gió tại Việt Nam. Khóa học phù hợp với tất cả các bên liên quan quan tâm đến lĩnh vực điện gió.

Mục tiêu cụ thể của khóa học:

  • Học viên sẽ được cung cấp kiến thức cơ bản về điện gió và công nghệ tuabin gió trên thế giới;
  • Học viên sẽ nắm được những bước cơ bản liên quan đến phát triển một dự án điện gió cũng như chính sách, và các hình thức khuyến khích cho các dự án điện gió tại Việt Nam.

Giảng viên

Khóa học sẽ được tổ chức bởi ba chuyên gia có kiến thức sâu về các đặc điểm của điện gió tại Việt Nam, bao gồm Giáo sư Nguyễn Thế Mạch, Ông Nguyễn Hoàng Dũng và Ông Nguyễn Bá Hải. Ngoài ra, tham gia giảng dạy còn có Trưởng Hợp phần Phát triển Năng lực của dự án Hỗ trợ Mở rộng Quy mô Điện Gió, Ông Roland Ries, ông có hơn 20 năm kinh nghiệm phát triển điện gió.

Khóa học Buổi tối là một phần trong Chương trình Đào tạo của dự án Hỗ trợ Mở rộng Quy mô Điện Gió. Để biết thêm chi tiết về các khóa đào tạo của chúng tôi năm 2016, mời các bạn tới chương trình của chúng tôi TẠI ĐÂY.

Để biết thêm chi tiết về Khóa học Buổi tối, mời các bạn tới chương trình TẠI ĐÂY

Tin tức

mới nhất