ESP

Chương trình Hỗ trợ Năng lượng GIZ

Kết thúc Tuần lễ Lối điện Thông minh Việt Nam 2019

Chia sẻ
In

Ngày thứ tư với chủ đề “Ứng dụng Internet trong lưới điện” đã khép lại Tuần lễ Lưới điện Thông minh Việt Nam 2019 với rất nhiều cuộc thảo luận bổ ích và sáng kiến được đưa ra.

Tuần lễ đã tạo điều kiện cho những đối thoại nhằm phát triển giải pháp lưới điện thông minh tại Việt Nam, vì một tương lai năng lượng được sử dụng một cách hiệu quả và bền vững.

Tải về tài liệu của Tuần lễ tại:
– Ngày 1: http://smart-grid.vn/SGW-Day1.zip
– Ngày 2: http://smart-grid.vn/SGW-Day2.zip
– Ngày 3: http://smart-grid.vn/SGW-Day3.zip
– Ngày 4: http://smart-grid.vn/SGW-Day4.zip

Cùng nhìn lại một vài hình ảnh trong ngày cuối cùng của Tuần lễ Lưới điện Thông minh Việt Nam 2019:

Tin tức

mới nhất