ESP

Chương trình Hỗ trợ Năng lượng GIZ

GIZ và GGGI chính thức cam kết hợp tác phát triển năng lượng sinh học tại Việt Nam.

Chia sẻ
In

Hà Nội, ngày 14 tháng 9 năm 2016 – Hôm nay, Tổ chức Hợp tác Phát triển Đức (GIZ) tại Việt Nam và Viện Tăng trưởng xanh toàn cầu (GGGI) ký Thỏa thuận mong muốn hợp tác cho sự phát triển bền vững năng lượng sinh học tại Việt Nam.

Thỏa thuận mong muốn hợp tác, ký bởi Ông Ingmar Stelter, Giám đốc Chương trình Hỗ trợ Năng lượng GIZ và ông Adam Ward, đại diện GGGI tại Việt Nam, chính thức thiết lập quan hệ hợp tác giữa hai tổ chức trong những lĩnh vực sau:

1. Xây dựng quy hoạch phát triển năng lượng từ rác thải cấp tỉnh.
2. Phát triển nghiên cứu tiền khả thi cho các dự án đốt phát nhiệt điện từ bã mía của các nhà máy đường.
3. Hỗ trợ dự án năng lượng sinh học có tiềm năng tiếp cận với các nguồn tài chính.
4. Các hoạt động phát triển năng lực tăng trưởng xanh với trọng tâm về năng lượng.
5. Chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm về chính sách, khung thức chẩn chỉ và chiến lược tăng trưởng xanh.

Thỏa thuận hợp tác này nằm trong khuôn khổ Hiệp định thư giữa GIZ và GGGI ký năm 2011, cam kết thiết lập quan hệ hợp tác tích cực trong việc chống lại biến đổi khí hậu toàn cầu, thúc đẩy tăng trưởng xanh và phát triển bền vững ở các nước đang phát triển.

Từ năm 2008, GIZ đã hợp tác với Bộ Công Thương Việt Nam nhằm thúc đẩy sử dụng các nguồn năng lượng tái tạo trong việc sản xuất điện và nâng cao hiệu quả năng lượng thông qua ba lĩnh vực hoạt động chính: i) phát triển và cải thiện khung pháp lý nhằm đạt được các chỉ tiêu phát triển năng lượng chiến lược, ii) phát triển năng lực cho các bên liên quan tạo điều kiện thuận lợi phát triển năng lượng tái tạo, iii) thúc đẩy chuyển giao công nghệ giữa các doanh nghiệp Việt Nam và Đức.

Các hoạt động của GIZ phù hợp với các lĩnh vực ưu tiên của GGGI, hướng tới hỗ trợ các nước đang phát triển chuyển sang phát triển tăng trưởng xanh. Hướng phát triển xanh sẽ hỗ trợ phát triển kinh tế một cách toàn diện, bền vững với môi trường và hỗ trợ giảm nghèo. Quan hệ hợp tác giữa GIZ và GGGI với trọng tâm vào năng lượng sinh học được kỳ vọng sẽ thúc đẩy quá trình chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm giữa hai tổ chức, đồng thời tăng cường chất lượng các hoạt động hợp tác với Bộ Công Thương.

Trong buổi lễ, ông Adam Ward chia sẻ “Quan hệ hợp tác giữa GIZ và GGGI sẽ đẩy mạnh sản xuất năng lượng từ rác thải, giảm phát thải từ lĩnh vực năng lượng, lĩnh vực được cho là phát thải nhiều nhất trong hiện tại và tương lai. Sự hợp tác này có một vai trò quan trọng trong quá trình Việt Nam chuyển sang hướng tăng trưởng xanh và sẽ hỗ trợ Việt Nam đạt được mục tiêu đóng góp từ nguyện mà mọi quốc gia cam kết trong việc cắt giảm khí thải gây hiệu ứng nhà kính.

Kinh tế Việt Nam tăng trưởng

nhanh và mạnh trong vòng 20 năm qua, mang lại nhiều tiện ích về mặt xã hội, tuy nhiên cũng tạo nên nhiều thách thức mới. Do đó, trong năm 2012, Chính Phủ đã thông qua “Chiến lược Quốc gia về Tăng trưởng xanh” với trọng tâm vào việc giảm tiêu thụ năng lượng và giảm phát thải khí nhà kính và chuyển sang sử dụng các nguồn năng lượng thay thế. Sự hợp tác giữa GIZ và GGGI thông qua Thỏa thuận mong muốn hợp tác này sẽ hỗ trợ Chính phủ Việt Nam trong việc hoàn thành các chỉ tiêu về năng lượng sinh khối. Khai thác tiềm năng năng lượng sinh học sẽ không chỉ giúp Việt Nam giảm sự phụ thuộc vào các nguồn năng lượng truyền thống, giảm phát thải các bon và ô nhiễm môi trường, mà còn mang lại lợi ích kinh tế cho nông dân tham gia vào các chuỗi giá trị năng lượng sinh học.

Tin tức

mới nhất