ESP

Chương trình Hỗ trợ Năng lượng GIZ

Giới thiệu các công cụ mới trong Hệ thống Cơ sở Dữ liệu Năng lượng Trọng điểm Quốc gia

Chia sẻ
In

Từ ngày 16 đến ngày 19 tháng 1, các chức năng và tiện ích mới nhằm hỗ trợ công tác quản lí dữ liệu và hiệu quả năng lượng đã được giới thiệu với gần 100 đại diện đến từ Sở Công thương các tỉnh và thành phố và các công ty trong hai khóa đào tạo tại Hà Nội và Vũng Tàu về “Sử dụng hệ thống Cơ sở dữ liệu hiệu quả năng lượng quốc gia”. Khóa đào tạo là một hoạt động trong khuôn khổ dự án Năng lượng tái tạo và Hiệu quả năng lượng, do Viện Tiết kiệm Năng lượng và Phát triển bền vững, Bộ Công thương và Tổ chức Hợp tác phát triển Đức GIZ cùng phối hợp triển khai dưới sự ủy quyền của Bộ Hợp tác Kinh tế và Phát triển Liên bang Đức (BMZ).

Tại khóa đào tạo, các giảng viên đã giới thiệu cách sử dụng các chức năng và tiện ích mới trong Hệ thống Cơ sở dữ liệu hiệu quả năng lượng quốc gia và quy trình báo cáo. Các học viên cũng được hướng dẫn về các tiện ích mới để nhập số liệu và báo cáo vào hệ thống http://dataenergy.vn/. Các chuyên gia cũng cung cấp thông tin cập nhật về các quy định pháp luật liên quan đến báo cáo về sử dụng năng lượng.

“Các ngành sản xuất công nghiệp đang chiếm tới 47% tiêu thụ năng lượng quốc gia. Do đó, chúng ta cần có một hệ thống cơ sở dữ liệu năng lượng quốc gia hoàn chỉnh về các đơn vị sản xuất. Hệ thống này sẽ giúp cơ quan nhà nước có cái nhìn tổng quan về các đơn vị sử dụng năng lượng trọng điểm, cũng như cung cấp thông tin hỗ trợ việc quy hoạch và phát triển chính sách. Các chức năng và tiện ích mới sẽ giúp chính quyền các cấp địa phương kiểm soát và đánh giá được tiềm năng tiết kiệm năng lượng, và hỗ trợ các công ty nhập thông tin và số liệu dễ dàng hơn”, chia sẻ của ông Markus Bissel, chuyên gia tư vấn về năng lượng của GIZ tại khóa tập huấn.

Là một trong những quốc gia có tốc độ phát triển năng động nhất ở khu vực Châu Á, Việt Nam phải đối mặt với nhu cầu tiêu thụ điện đang tăng lên nhanh chóng, dự kiến tăng ở mức hai con số trong những năm tới. Các ngành công nghiệp, vận tải, và khu vực cư dân hiện là ba lĩnh vực đang tiêu thụ nhiều điện nhất, tương ứng lần lượt với 47%, 15% và 30% (*).

Theo các số liệu báo cáo, Việt Nam có tiềm năng tiết kiệm năng lượng cao lên tới 30% trong các ngành sản xuất công nghiệp. Chính phủ Việt Nam có cam kết mạnh mẽ trong việc tăng cường hiệu quả sử dụng năng lượng. Theo Quy hoạch Phát triển Ngành Điện VII được công bố vào năm 2016, chính phủ Việt Nam đã đưa ra mục tiêu tiết kiệm năng lượng trong giai đoạn 2016 – 2020 là 10%.

(*) Nguồn: Thống kê năng lượng Việt Nam, năm 2015

Tin tức

mới nhất