ESP

Chương trình Hỗ trợ Năng lượng GIZ

EVEF kêu gọi nộp hồ sơ quan tâm cho gói Hỗ trợ kỹ thuật

Chia sẻ
In

Dự án Hỗ trợ Kỹ thuật ngành Năng lượng Việt Nam – EU (EVEF) đã bắt đầu tiếp nhận đề xuất hoạt động từ các đơn vị không trực thuộc Bộ Công Thương.

Hỗ trợ kỹ thuật này sẽ dành cho các Bộ ngành và các cơ quan ủy ban ở cấp trung ương và cấp tỉnh (không trực thuộc Bộ Công Thương), các đơn vị chịu chất trong ngành năng lượng thuộc khu vực tư nhân, các tổ chức giáo dục đại học và nghiên cứu, và các tổ chức xã hội đang có các dự án hoạt động trong bản lĩnh vực: Năng lượng tái tạo, Hiệu quả năng lượng, Tiếp cận năng lượng, và Thông tin năng lượng.

Dự án sẽ có ít nhất 02 đợt mở nộp đề xuất hoạt động trong giai đoạn 2019 – 2021. Chủ đề của đợt mở nộp đề xuất lần thứ nhất vào tháng 6 năm 2019 là “Tầm quan trọng của Thông tin – tăng cường nhận thức của công chúng và đối thoại chính sách về Năng lượng tái tạo và Hiệu quả năng lượng“. Các đề xuất hoạt động cần có nội dung liên quan trực tiếp tới chủ đề này để được xem xét nhận được hỗ trợ kỹ thuật từ Dự án.

Các Hoạt động kỹ thuật được đề xuất cần thuộc các loại sau: chuyển giao công nghệ, nâng cao năng lực và nhận thức cộng đồng và/hoặc hoàn thiện khung chính sách.

Hạn nộp đề xuất là 12 giờ trưa, giờ Việt Nam, ngày 14 tháng 8 năm 2019.

Các yêu cầu hỗ trợ kỹ thuật hợp lý phải có thời gian triển khai thực hiện trong vòng tối đa 12 tháng, với chi phí dự kiến từ 50.000 đến 200.000 euro.

Các đề xuất hỗ trợ kỹ thuật được duyệt dự kiến triển khai từ tháng 12 năm 2019 đến tháng 11 năm 2020.

Lưu ý: Dự án chỉ hỗ trợ kỹ thuật và không hỗ trợ tài chính trực tiếp.

Xem thêm tài liệu tại: http://energyfacility.vn/vi/eu_news/evef-moi-nop-de-xuat-hoat-dong-ho-tro-ky-thuat/

Tin tức

mới nhất