ESP

Chương trình Hỗ trợ Năng lượng GIZ

Đài Thông tin VOV1 | Sự hợp tác của Việt Nam – EU trong phát triển bền vững điện mặt trời tại Việt Nam

Chia sẻ
In

Kể từ tháng 12/2018, Liên minh Châu Âu đã triển khai Chương trình Hỗ trợ Chính sách Ngành năng lượng (Energy Sector Policy Support Programme) nhằm Tăng cường sự tiếp cận Năng lượng bền vững tại các khu vực nông thôn, miền núi và hải đảo của Việt Nam, trong đó có hỗ trợ chính sách phát triển điện mặt trời. Những vấn đề đặt ra trong phát triển điện mặt trời của Việt Nam đã được nhìn nhận khá rõ trong quá trình Liên minh Châu Âu thực hiện dự án, và được phân tích trong chương trình đối thoại, phát thanh vào 9h15 ngày 26/6/2021, trên kênh thông tin VOV1. Tham gia buổi trò chuyện có ông Jesús Laviña – Phó Trưởng Ban Hợp tác Phát triển, Phái đoàn Liên minh Châu Âu tại Việt Nam và bà Vũ Chi Mai – Trưởng phòng Năng lượng tái tạo, dự án Hỗ trợ Kỹ thuật Ngành Năng Lượng Việt Nam – EU (EVEF).

Tin tức

mới nhất