ESP

Chương trình Hỗ trợ Năng lượng GIZ

Chương trình công nhận danh hiệu cơ sở sử dụng năng lượng xanh thành phố Hà Nội

Chia sẻ
In

THÔNG TIN CHƯƠNG TRÌNH

1. Thời gian nhận hồ sơ đăng ký, tổ chức lễ trao giải

Thời gian nhận hồ sơ: Quý II – III năm 2021

Lễ trao giải: Quý IV năm 2021

2. Tên sự kiện

Chương trình công nhận danh hiệu cơ sở sử dụng năng lượng xanh thành phố Hà Nội

3. Mục tiêu

– Nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng trong sản xuất công nghiệp và công trình xây dựng trên địa bàn TP. Hà Nội.

– Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ tự động hóa, sáng tạo áp dụng công nghệ, công nghiệp thế hệ 4.0 trong hệ thống trang thiết bị và quản lý năng lượng, xây dựng bộ chế độ hiệu quả năng lượng nhằm nâng cao hiệu suất năng lượng cho các hệ thống, công nghệ sử dụng nhiều năng lượng.

– Thúc đẩy sử dụng năng lượng sạch (năng lượng hiệu quả, năng lượng tái tạo) theo mục tiêu tăng trưởng kinh tế xanh, ổn định và bền vững, nâng cao năng lực cạnh tranh, tăng khả năng hội nhập kinh tế thế hệ mới.

4. Đối tượng tham gia chương trình

Cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm:

– Có mục tiêu tiết năng lượng hàng năm quy đổi từ 1.000 TOE trở lên đối với cơ sở sản xuất công nghiệp.

– Có mục tiêu tiết năng lượng hàng năm quy đổi từ 500 TOE trở lên đối với cơ sở là Công trình xây dựng.

Công trình xây dựng đang trong giai đoạn thiết kế hoặc vận hành hoặc cải tạo lại có tổng diện tích sàn từ 2.500 m2 trở lên.

Cơ sở sử dụng nhiều năng lượng trong sản xuất công nghiệp có mục tiêu tiết năng lượng từ 300 TOE (hoặc tương đương với 2.000.000 kWh điện/năm trở lên) đến dưới 1.000 TOE (hoặc tương đương dưới 6.500.000 kWh/năm).

5. Quyền lợi của các cơ sở, công trình xây dựng đạt danh hiệu Cơ sở, Công trình xây dựng sử dụng NĂNG LƯỢNG XANH

Cơ sở, công trình xây dựng đạt danh hiệu Cơ sở, Công trình xây dựng sử dụng NĂNG LƯỢNG XANH sẽ được cấp giấy chứng nhận danh hiệu tương ứng với các mục đạt được; tôn vinh, quảng bá hình ảnh rộng rãi trên các phương tiện thông tin của Thành phố; ưu tiên tham gia các chương trình xúc tiến, khuyến công, khuyến nông của Thành phố theo quy định.

Các cơ sở đạt danh hiệu Cơ sở, Công trình xây dựng sử dụng NĂNG LƯỢNG XANH sẽ được xem xét hỗ trợ kỹ thuật để nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng, tư vấn tham dự các cuộc thi liên quan đến hiệu quả năng lượng cấp quốc gia hoặc khu vực ASEAN.

6. Hình thức, danh hiệu, thời gian công nhận:

Danh hiệu Cơ sở sử dụng NĂNG LƯỢNG XANH đối với cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm (GREEN ENERGY in Major Energy User):

– Cơ sở đạt danh hiệu Cơ sở sử dụng NĂNG LƯỢNG XANH 5 sao: Là cơ sở đạt điểm đánh giá từ 90 đến 100 điểm;
– Cơ sở đạt danh hiệu Cơ sở sử dụng NĂNG LƯỢNG XANH 4 sao: Là cơ sở đạt điểm đánh giá từ 80 đến 89 điểm;
– Cơ sở đạt danh hiệu Cơ sở sử dụng NĂNG LƯỢNG XANH 3 sao: Là cơ sở đạt điểm đánh giá từ 60 đến 79 điểm.

Danh hiệu Công trình xây dựng sử dụng NĂNG LƯỢNG XANH (GREEN ENERGY in Building):

– Công trình đạt danh hiệu Công trình xây dựng sử dụng NĂNG LƯỢNG XANH 5 sao: Là công trình đạt điểm đánh giá từ 90 đến 100 điểm;
– Công trình đạt danh hiệu Công trình xây dựng sử dụng NĂNG LƯỢNG XANH 4 sao: Là công trình đạt điểm đánh giá từ 80 đến 89 điểm;
– Công trình đạt danh hiệu Công trình xây dựng sử dụng NĂNG LƯỢNG XANH 3 sao: Là công trình đạt điểm đánh giá từ 60 đến 79 điểm.

Danh hiệu Cơ sở sử dụng NĂNG LƯỢNG XANH đối với cơ sở sử dụng nhiều năng lượng trong sản xuất công nghiệp (GREEN ENERGY in Large Energy User):

– Cơ sở đạt danh hiệu Cơ sở sử dụng NĂNG LƯỢNG XANH 5 sao: Là cơ sở đạt điểm đánh giá từ 90 đến 100 điểm;
– Cơ sở đạt danh hiệu Cơ sở sử dụng NĂNG LƯỢNG XANH 4 sao: Là cơ sở đạt điểm đánh giá từ 80 đến 89 điểm;
– Cơ sở đạt danh hiệu Cơ sở sử dụng NĂNG LƯỢNG XANH 3 sao: Là cơ sở đạt điểm đánh giá từ 60 đến 79 điểm.

Thời gian công nhận danh hiệu:

Thời gian công nhận danh hiệu là 03 năm, kể từ ngày cơ sở, công trình xây dựng được công nhận danh hiệu.

7. Hội đồng đánh giá, chấm điểm:

Hội đồng đánh giá được thành lập theo Quyết định của Phó Chủ nhiệm thường trực Ban Chủ nhiệm Chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả Thành phố;
Hội đồng tổ chức họp đánh giá chấm điểm hồ sơ của các đơn vị theo Tiêu chí của Thành phố theo Quyết định số 2173/Q?-UBND ngày 03/5/2019 của UBND Thành phố;
Hội đồng sẽ xếp hạng theo từng số điểm đánh giá (từ cao xuống thấp) đối với từng loại hình công nhận;
Hội đồng báo cáo bằng biên bản, đề xuất Thường trực Ban chủ nhiệm Chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả Thành phố (Giám đốc Sở Công Thương Hà Nội) công nhận danh hiệu sử dụng NĂNG LƯỢNG XANH theo Tiêu chí của Thành phố.

8. Thủ tục nộp hồ sơ:

Các cơ sở nộp hồ sơ (01 bản in hồ sơ và 01 bản file mềm) trực tiếp hoặc qua đường bưu điện tới bộ phận thường trực: Phòng Tiết kiệm năng lượng – Số 176 Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội; Email: tietkiemnangluongscthanoi@gmail.com).

Hồ sơ đăng ký tham gia chương trình có thể tải về tại đây: [LINK]

9. Hỗ trợ, tư vấn lập hồ sơ:

Để được hỗ trợ, tư vấn lập hồ sơ đăng ký:

Các cơ sở sản xuất, doanh nghiệp có thể tìm hiểu thêm thông tin tại website của Trung tâm Khuyến Công và Tư vấn phát triển công nghiệp Hà Nội http://khuyenconghanoi.gov.vn/home#/vn/so-cong-thuong-hn/news/704/moi-tham-gia-chuong-trinh-cong-nhan-co-so-su-dung-nang-luong-xanh-nam-2021 hoặc tại website Cộng đồng hiệu quả năng lượng Việt Nam http://veecom.vn/

Hoặc liên hệ để được tư vấn trực tiếp trong quá trình lập hồ sơ qua:

– Điện thoại: (+84) 24 32 23 2971 | (+84) 24 22 33 4455
– Email: hailv.ecchanoi@gmail.com, hangnt1@vets.com.vn

10. Các thông tin khác về chương trình:

Chương trình Công nhận danh hiệu cơ sở sử dụng năng lượng xanh thành phố Hà Nội (Green Energy Model) do Trung Tâm Khuyến công và Tư vấn Phát Triển Công Nghiệp, Sở Công Thương Hà Nội trực tiếp triển khai với sự hỗ trợ của Tổ chức Hợp tác Phát triển Đức GIZ, trong khuôn khổ Dự án Năng lượng tái tạo và Hiệu quả năng lượng (Dự án 4E) do CHLB Đức tài trợ.

Chương trình nhằm đánh giá, công nhận danh hiệu cơ sở, công trình xây dựng sử dụng Năng lượng xanh (Green Energy Model) theo Tiêu chí của Thành phố tại Quyết định số 2173/Q?-UBND ngày 03/5/2019 và Quyết định số 2442/Q?-UBND ngày 20/05/2021 của UBND Thành phố trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Chương trình đã vận động, hướng dẫn trên 260 cơ sở tham gia đánh giá công nhận danh hiệu Cơ sở, công trình xây dựng sử dụng Năng lượng xanh, đã công nhận danh hiệu Năng lượng xanh cho 108 cơ sở, công trình xây dựng qua các năm.

Năm 2020, Trung tâm đã hỗ trợ kỹ thuật nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng, tư vấn cho 04 cơ sở tham gia giải thưởng Tiết kiệm năng lượng ASEAN.

Tin tức

mới nhất