ESP

Chương trình Hỗ trợ Năng lượng GIZ

Chị Võ Chí Mai phát biểu tại diễn đàn “Chuyển đổi năng lượng của Việt Nam hướng đến phát triển bền vững”.

Chia sẻ
In

Tại diễn đàn “Chuyển đổi năng lượng của Việt Nam hướng đến phát triển bền vững” tổ chức vào sáng ngày 13/10 tại Hà Nội, bà Võ Chí Mai, Trưởng nhóm phân Năng lượng Tái tạo thuộc Dự án 4E của Chương trình Hỗ trợ Năng lượng GIZ, đã có những chia sẻ quan điểm về thực trạng chuyển đổi năng lượng.

Xem thêm thông tin vế sự kiện tại: https://bnews.vn/chuyen-dich-nang-luong-can-nhac-cac-yeu-to/216723.html

Tin tức

mới nhất