ESP

Chương trình Hỗ trợ Năng lượng GIZ

Các đối tác Châu Âu hỗ trợ Việt Nam khai thác tiềm năng điện mặt trời

Chia sẻ
In

Vào ngày 16 tháng 6 năm 2017 tại Hà Nội, Sáng kiến Năng lượng Châu Âu về Điện mặt trời và Hợp tác (The EU Energy Initiative Partnership Dialogue Facility (EUEI PDF)) đã phối hợp với Cục Điều tiết Điện lực Việt Nam, Bộ Công Thương tổ chức buổi Hội thảo Tham vấn về phát triển chính sách bù trừ điện năng cho điện mặt trời tại Việt Nam.

EUEI PDF đã hỗ trợ kỹ thuật cho Cục Điều tiết Điện lực để phát triển cơ chế bù trừ điện năng khả thi về kỹ thuật và kinh tế, nhằm thúc đẩy sự phát triển các dự án điện mặt trời trên mái nhà tại Việt Nam. Năng lượng mặt trời được kỳ vọng trở thành nguồn năng lượng tái tạo chính yếu tại Việt Nam, và sau khi mức giá mua điện mặt trời được đưa ra vào tháng Tư, sự ra đời của chính sách bù trừ điện năng sẽ góp phần hoàn thiện cơ chế chính sách cần thiết để Việt Nam khai thác hiệu quả tiềm năng về năng lượng mặt trời.

Ông Alejandro Montalban, Trưởng Bộ phận Hợp tác và Phát triển, Phái Đoàn Liên Minh Châu Âu tại Việt Nam cho biết, “Việt Nam đã đặt ra một mục tiêu khá tham vọng về khai thác tiềm năng của năng lượng mặt trời, và chính phủ đã thể hiện quyết tâm để đạt được mục tiêu này. EUEI PDF sẽ mang đến sự hỗ trợ và chia sẻ những kinh nghiệm từ quốc tế, và trong tương lai, đóng góp sức mình vào trong quá trình này. Hội thảo này cũng là bước đầu tiên để đưa ra một quy trình nhằm kết nối các bên liên quan”.

Đối tượng tham dự Hội thảo tham vấn là đại diện từ các cơ quan hoạch định chính sách, lập pháp, khởi tạo nhân và cộng đồng quốc tế. Trong quá trình diễn ra hội thảo, các đại biểu sẽ tìm hiểu về các kinh nghiệm quốc tế, xác định các thách thức về chính sách, quy định pháp luật và kỹ thuật, trước khi thảo luận các chi tiết kỹ thuật và các lựa chọn cho cơ chế bù trừ điện năng tại Việt Nam.

Hội thảo tham vấn là một phần của hoạt động tư vấn của các chuyên gia quốc tế của EUEI PDF trong vòng một tuần, trong đó các chuyên gia sẽ gặp gỡ các đối tác chặt chẽ, bao gồm đại diện phía người dùng, các công ty sản xuất điện, các nhà phát triển dự án và các nhà đầu tư, các nhà tài trợ quốc tế để góp phần đảm bảo rằng chính sách và cơ chế bù trừ điện năng đáp ứng được nhu cầu phát triển của ngành, từ khía cạnh pháp lý và kỹ thuật. Điều này cũng sẽ góp phần đảm bảo rằng Việt Nam sẽ đạt được mục tiêu lắp đặt 12 GW điện mặt trời vào năm 2030.

Bước tiếp theo của Hội thảo tham vấn, EUEI PDF sẽ hợp tác với đối tác Việt Nam để tiếp tục phát triển các chi tiết của cơ chế bù trừ điện năng, soạn thảo một Quyết định về vấn đề này, và xác định những chính sách và quy định pháp luật cần được rà soát và kết hợp lại. Chúng tôi cũ

ng sẽ tiến hành đánh giá các năng lực kỹ thuật và ảnh hưởng tiềm năng của năng lượng mặt trời đối với loại điện Việt Nam, để đảm bảo việc ứng dụng năng lượng mặt trời sẽ ổn định và khả thi về mặt kỹ thuật. Cuối cùng, EUEI PDF cũng sẽ cung cấp các khóa đào tạo về cơ chế bù trừ điện năng mới cho các nhà hoạch định chính sách, các nhà phát triển và các đối tác chính, để góp phần đảm bảo cơ chế này sẽ được triển khai thành công.

Tin tức

mới nhất