ESP

Chương trình Hỗ trợ Năng lượng GIZ

Sven Ernedal

Sven Ernedal là Giám đốc Dự án CIRTS, đồng thời lãnh đạo Nhóm công tác phát triển điện gió ngoài khơi, thuộc Nhóm công tác kỹ thuật số 2 về Năng lượng tái tạo của Nhóm Đối tác Năng lượng Việt Nam (VEPG). Ông giữ vị trí Giám đốc Dự án Năng lượng tái tạo và Hiệu quả Năng lượng (2018-2023) và Dự án Hỗ trợ Kỹ thuật ngành Năng lượng Việt Nam – EU (2018-2021).

Trước đó, Sven Ernedal đảm nhận vị trí Giám đốc Dự án Năng lượng Bền vững của GIZ tại Tanzania trong 05 năm và Giám đốc Chương trình Hiệu quả Năng lượng và Năng lượng tái tạo của GIZ tại Mông Cổ trong 06 năm. Ông từng là Giám đốc Chương trình Năng lượng và Môi trường EU-Trung Quốc, và là Bí thư thứ nhất Ban Hợp tác Phái đoàn EU tại Trung Quốc. Sven có bằng Thạc sĩ Vật lý Ứng dụng và Kỹ thuật Điện đồng thời nói thông thạo tiếng Thụy Điển, tiếng Anh, tiếng Đức; giao tiếp cơ bản tiếng Trung.