ESP

Chương trình Hỗ trợ Năng lượng GIZ

Nguyễn Văn Hiệp

Nguyễn Văn Hiệp hiện là Cán bộ Truyền thông và quan hệ công chúng của dự án CASE và IKI JET CR của Chương trình Hỗ trợ Năng lượng GIZ (GIZ ESP). Anh quan tâm đến các Mục tiêu phát triển bền vững của Việt Nam, đặc biệt là vai trò của báo chí, truyền thông trong quá trình chuyển dịch năng lượng công bằng.  

Nguyễn Văn Hiệp đã có 10 năm kinh nghiệm làm phóng viên truyền hình. Anh có bằng Thạc sĩ Báo chí – Truyền thông từ Đại học Cardiff, Vương Quốc Anh. Trong thời gian học tập tại Vương quốc Anh, Văn Hiệp đã được trang bị kiến thức chuyên sâu về nghiên cứu báo chí và những kỹ năng cần thiết để xây dựng, triển khai các chiến dịch truyền thông phù hợp với sứ mệnh và tầm nhìn của tổ chức.