ESP

Chương trình Hỗ trợ Năng lượng GIZ

Đỗ Thị Lan Anh

Đỗ Thị Lan Anh hiện là Cố vấn Năng lượng của Chương trình Hỗ trợ Năng lượng GIZ (GIZ ESP). Với hơn 13 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực hợp tác quốc tế, trong đó có gần 05 năm làm việc trong lĩnh vực năng lượng và chuyên về hydro xanh, Lan Anh đã đảm nhận nhiều vị trí khác nhau trong các dự án hỗ trợ kỹ thuật quốc tế, tập trung vào nâng cao năng lực, hợp tác kỹ thuật và chính sách năng lượng. Chị mong muốn đóng góp nhằm thúc đẩy thị trường hydro xanh tại Việt Nam.

Đỗ Thị Lan Anh có bằng Thạc sỹ Quốc tế về Quản trị Kinh doanh. Ngoài ra, chị đã được trang bị kiến thức chuyên sâu về năng lượng tái tạo, đặc biệt là hydro xanh và công nghệ PtX cả trong nước và quốc tế.