ESP

Chương trình Hỗ trợ Năng lượng GIZ

Tài liệu Chương trình “Xây dựng chính sách phát triển năng lượng tái tạo và Tiềm năng phát triển Hydrogen xanh”

Chia sẻ
In

Xin mời quý vị đại biểu xem và tải tài liệu chương trình “Xây dựng chính sách phát triển năng lượng tái tạo và Tiềm năng phát triển Hydrogen xanh” ngày 30.11 tại đây.

1. Tiếng Việt:

– Chương trình: tại ?ây

– Chuyển đổi năng lượng tại Đức và Hợp tác Việt – Đức trong lĩnh vực năng lượng: tại đây

– Hướng dẫn nền kinh tế trung hòa carbon: Cách tiếp cận và Lộ trình của Đức: tại đây

– Các luật Năng lượng tái tạo: Kinh nghiệm của Đức và quốc tế:: tại đây

– Thị trường carbon và công cụ định giá carbon tại Việt Nam: tại đây

– Giới thiệu các cơ chế đấu giá/ đấu thầu trên thế giới và tại địa phương: Các góc nhìn và bài học kinh nghiệm: tại đây

– Vai trò của Hydrogen xanh trong chiến lược phát triển năng lượng của Chính phủ Đức: tại đây

– Vai trò của hydrogen xanh trong các chiến lược trung hòa carbon: tại đây

– Công nghệ chuyển đổi điện quy mô lớn: Giảm phát thải carbon công nghiệp: tại đây

– Hợp tác Năng lượng Việt – Đức đánh giá tiềm năng xuất khẩu hydrogen xanh của Việt Nam: tại đây

– Giới thiệu tổng quan và cập nhật thông tin nhà máy sản xuất Hydro xanh Trà Vinh: tại đây

2. Tiếng Anh:

– Agenda: here

– The German energy transition and the Vietnamese-German cooperation on energy: here

– Reaching a Net Zero Economy ?- German Pathways and Methodology: here

– Renewable Energy Laws: German and International Experiences: here

– Carbon markets, carbon pricing instruments: here

– Auction mechanisms world-wide and in Germany: Perspectives and Lessons Learned: here

– The role of hydrogen under the German governmen: here

– The Role of Green Hydrogen in Net Zero Strategies: here

– Large scale Power to X technologies: For Industry decarbonisation: here

– Assessment of green hydrogen export potential of Viet Nam: here

– Overview and update of Tra Vinh green Hydrogen manufacturing plant: here

Tin tức

mới nhất