ESP

Chương trình Hỗ trợ Năng lượng GIZ

Nguyễn Thúy Ngân

Nguyễn Thúy Ngân hiện là Cán bộ trẻ phụ trách Quản lý Danh mục Dự án tại Chương trình Hỗ trợ Năng lượng GIZ (GIZ ESP). Ngân sở hữu nhiều kỹ năng chuyên môn, bao gồm kỹ năng xử lý dữ liệu, khả năng giao tiếp đa cá nhân.

Trước đó, Nguyễn Thúy Ngân đã tích lũy được nhiều kinh nghiệm quý báu trong lĩnh vực Tiếp thị và Truyền thông trong nhiều tổ chức trong nước và quốc tế. Thúy Ngân tốt nghiệp bằng cử nhân về Nghiên cứu Truyền thông và Thực hành Truyền thông tại Đại học Kỹ thuật Tổng hợp Dresden, CHLB Đức. Chị có lợi thế trong giao tiếp đa văn hóa nhờ việc thông thạo cả tiếng Anh và tiếng Đức.