ESP

Chương trình Hỗ trợ Năng lượng GIZ

Ngô Thị Dịu

Ngô Thị Dịu đã tham gia Chương trình Hỗ trợ Năng lượng GIZ với tư cách là Cán bộ Hành chính/ Hợp đồng & Mua sắm từ tháng 2 năm 2022. Trước khi gia nhập GIZ ESP, cô đã làm việc cho các công ty thương mại chuyên về thu mua và có gần 8 năm kinh nghiệm làm việc trong các dự án phát triển của JICA chuyên về quản lý tài chính và hành chính.

Ngô Thị Dịu có nhiều kinh nghiệm làm việc với các đối tác, doanh nghiệp và hỗ trợ chặt chẽ các cơ quan chính phủ thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và Bộ Giáo dục và Đào tạo. Cô có bằng Cử nhân Kinh tế Kinh doanh Quốc tế của Đại học Ngoại thương Hà Nội và bằng Thạc sĩ Kinh tế của Đại học Kinh tế Quốc dân.