ESP

Chương trình Hỗ trợ Năng lượng GIZ

Laura Gutiérrez

Laura Gutiérrez là Cố vấn Kỹ thuật cho dự án CIRTS. Chị làm việc với các ban ngành của Việt Nam để thúc đẩy sự phát triển của điện mặt trời.

Laura Gutiérrez có hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực năng lượng tái tạo và chuyển dịch năng lượng. Chị có nhiều kinh nghiệm trong việc lập kế hoạch các dự án năng lượng dài hạn, giảm phát thải carbon trong lĩnh vực năng lượng và hòa lưới các nguồn năng lượng tái tạo trong hệ thống điện.

Trước đây, Laura từng là chuyên gia phân tích năng lượng và bắt đầu làm việc với GIZ với vị trí Điều phối viên hỗ trợ kỹ thuật. Công việc của chị tập trung ở khu vực Châu Mỹ Latinh và Caribe, Châu Phi và Liên minh Châu Âu. Laura có bằng Cử nhân về Kỹ thuật Cơ điện tử và hai bằng Thạc sĩ về Kinh tế và Quản lý Năng lượng.