ESP

Chương trình Hỗ trợ Năng lượng GIZ

Cao Lê Thu Trang

Cao Lê Thu Trang là Cán bộ dự án của dự án Điện mặt trời mái nhà trong ngành Thương mại và Công nghiệp (CIRTS) từ tháng 7 năm 2021. Trước khi gia nhập GIZ, Trang đã có 12 năm kinh nghiệp làm việc tại Việt Nam và Châu Âu, trong đó cô đã làm việc với các cơ quan quản lý, chính quyền địa phương và trung ương, chủ đầu tư, nhà phát triển dự án nhà thầu EPC, ngân hàng thương mại, tổ chức tài chính, trung tâm nghiên cứu, học viện, cơ quan phát triển địa phương và quốc tế. Trang có bằng Thạc sĩ về phân tích chính sách, quản lý chiến lược trong lĩnh vực công và phi lợi nhuận từ Trường Chính sách công Willy Brandt ở Đức.

Cao Lê Thu Trang hy vọng với kiến thức sâu rộng và hiểu biết về chính sách và khuôn khổ quy định về năng lượng tái tạo và sử dụng năng lượng hiệu quả, đặc biệt là năng lượng mặt trời mái nhà, cô có thể đóng góp vào quá trình chuyển đổi năng lượng sạch ở Việt Nam.