ESP

Chương trình Hỗ trợ Năng lượng GIZ

Phân Tích Tiềm Năng Và Rào Cản Trong Phát Triển Công Nghệ Khí Sinh Học Xử Lý Chất Thải Nuôi Lợn Tại Việt Nam

Chia sẻ
In

Chăn Nuôi là ngành chiếm tỷ trọng lớn trong nền kinh tế và là ngành có mức phát thải khí nhà kính lớn thứ hai trong hoạt động nông nghiệp ở Việt Nam. Phát triển mô hình khí sinh học (KSH), đặc biệt ở quy mô vừa và nhỏ, là một giải pháp cho các vấn đề môi trường trong bối cảnh nguồn nhiên liệu đang ngày càng cạn kiệt và biến đổi khí hậu diễn ra mạnh mẽ.

Nghiên cứu này phân tích tiềm năng phát triển công nghệ KSH từ chất thải chăn nuôi lợn và đánh giá rào cản trong phát triển công nghệ này ở Việt Nam, từ đó đề xuất các giải pháp nhằm khuyến khích phát triển công nghệ KSH.

Một trong những tác giả của nghiên cứu này là tiến sĩ Lê Thị Thoa, chuyên viên cấp cao Dự án Bảo vệ khí hậu thông qua phát triển thị trường năng lượng sinh học bền vững (BEM), thuộc Chương trình Hỗ trợ Năng lượng GIZ.

Đọc thêm tại đây: http://tapchimoitruong.vn/…/phan-tich-tiem-nang-va-rao…

Tin tức

mới nhất