ESP

Chương trình Hỗ trợ Năng lượng GIZ

Thông cáo Báo chí: Việt Nam và Đức Khởi Động Dự án hợp tác kỹ thuật về Năng lượng Sinh khối

Chia sẻ
In

Ngày 09/06/2020 tại Hà Nội, Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo (EREA) trực thuộc Bộ Công Thương cùng với Tổ chức Hợp tác Phát triển Đức GIZ tổ chức hội thảo khởi động Dự án “Bảo vệ khí hậu thông qua phát triển thị trường Năng lượng sinh học bền vững ở Việt Nam (BEM)”. Dự án được thực hiện từ năm 2019 đến năm 2023 nhằm phát triển các điều kiện tiên quyết cho việc sử dụng năng lượng sinh học bền vững để phát điện và nhiệt ở Việt Nam.

Tham dự hội thảo có các đại biểu đến từ Bộ Kế hoạch và Đầu tư, các Sở Công Thương, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và các sở ban ngành liên quan, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, các chuyên gia, tổ chức tài chính, nhà đầu tư, các trường đại học và các đối tác trong và ngoài nước liên quan đến lĩnh vực năng lượng sinh học. Bên cạnh nội dung giới thiệu về dự án, các chủ đề khác bao gồm tình trạng và triển vọng của năng lượng sinh học tại Việt Nam; cơ hội và thách thức cũng như nhu cầu nghiên cứu năng lượng sinh học tại Việt Nam.

Khai mạc hội thảo, ông Đặng Quốc Quân – Phó Cục Trưởng, Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo – cho biết: “Là nước nông nghiệp với nhiều tiềm năng về năng lượng sinh khối, Chính phủ Việt Nam đã và đang nỗ lực nâng cao tỷ trọng sinh khối trong sản xuất điện năng. Các cơ chế và chính sách khuyến khích phát triển điện sinh khối đã được ban hành năm 2014 và sửa đổi bổ sung năm 2020 nhằm khuyến khích tổ nhân đầu tư vào lĩnh vực này. Với các chính sách kể trên, Việt Nam hy vọng sẽ đạt được mục tiêu tỷ trọng điện sinh khối sản xuất đến năm 2030 đạt 2,1% như đã được đề cập trong Quy hoạch Phát triển điện VII sửa đổi.”

Ông Joerg Rueger – Thư ký thứ nhất của Đại sứ quán Đức – khẳng định: “Dự án BEM sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ Chính phủ Việt Nam tăng tỷ trọng của năng lượng sinh khối trong nước. Năng lượng gió và năng lượng mặt trời đã cho thấy khả năng phát triển mạnh mẽ tại Việt Nam trong khi đó năng lượng sinh khối vẫn chưa được khai thác đúng mức. Năng lượng sinh khối được coi là trụ cột quan trọng trong quá trình chuyển đổi năng lượng bền vững do tận dụng tối đa các nguồn phụ phẩm nông nghiệp như bã mía để phát điện, góp phần bảo vệ khí hậu. Số lượng các nhà máy điện sinh khối ngày càng tăng sẽ giúp Việt Nam đạt được đóng góp Quốc gia từ quyết định (NDC).”

Có thể, dự án BEM sẽ hỗ trợ thực hiện để đạt các mục tiêu về năng lượng tái tạo được nêu trong Quy hoạch phát triển điện VII sửa đổi, Chiến lược tăng trưởng xanh và Nghị quyết số 55/NQ-TW của Bộ Chính trị về định hướng Chiến lược phát triển năng lượng quốc gia của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Các hoạt động của dự án, gồm i) cải thiện khung pháp lý cho việc phát triển năng lượng sinh khối, ii) nâng cao năng lực của các tổ chức tài chính, tổ chức liên quan, doanh nghiệp tư nhân và cá nhân tham gia vào quá trình phát triển này, và iii) thúc đẩy hợp tác công nghệ, nghiên cứu và phát triển giữa các bên liên quan trong và ngoài nước thuộc lĩnh vực năng lượng sinh khối.

Dự án BEM do Bộ Môi trường, Bảo tồn Thiên nhiên và An toàn Hạt nhân Cộng hòa Liên bang Đức (BMU) tài trợ thông qua Chương trình Sáng kiến Khí hậu Quốc tế (IKI) và do Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo và GIZ thực hiện.

Hy vọng dự án BEM sẽ mang lại lợi ích trực tiếp cho các nhà hoạch định chính sách, các cán bộ cấp trung ương và cấp tỉnh; khu vực tư nhân bao gồm các nhà đầu tư năng lượng sinh khối và các công ty tư vấn tại địa phương; các định chế tài chính; các tổ chức nghiên cứu và phát triển, các trường đại học – là những người đã và đang đẩy mạnh việc sử dụng nguồn tài nguyên sinh khối cho sản xuất nhiệt và điện ở Việt Nam.

Nhóm hướng lợi gián tiếp và lâu dài của dự án là người sử dụng điện và nhiệt công nghiệp – những đối tượng được lợi từ các nguồn năng lượng tái tạo bền vững, sạch và hiệu quả về kinh tế. Bên cạnh đó, sự phát triển ổn định của năng lượng sinh khối cũng mang lại lợi ích kinh tế cho nông dân và lao động địa phương (như việc gia tăng số lượng việc làm).

Sau khi tổ chức tại Hà Nội, hội thảo khởi động dự án BEM sẽ diễn ra tại Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 11/6/2020.

Tin tức

mới nhất