ESP

Chương trình Hỗ trợ Năng lượng GIZ

Tài liệu chương trình “Đối thoại Năng lượng Việt – Đức”

Chia sẻ
In

Tài liệu cho Hội thảo về Câu lạc bộ Tiết kiệm năng lượng ngày 29.11:

– Tổng quan về VNEEP3 và sự cần thiết của việc thành lập câu lạc bộ Tiết kiệm năng lượng tại Việt Nam: tạiđdây

– Mạng lưới Hiệu quả năng lượng và Bảo vệ khí hậu và Tiêu chuẩn ISO 50005: tại đây

– Mạng lưới hiệu quả năng lượng Việt Nam – Các điểm nhấn nổi bật và bài học kinh nghiệm: tại đây

Tài liệu chương trình “Xây dựng chính sách phát triển năng lượng tái tạo và Tiềm năng phát triển Hydrogen xanh” ngày 30.11

– Chương trình: tại đây

– Chuyển đổi năng lượng tại Đức và Hợp tác Việt – Đức trong lĩnh vực năng lượng: tại đây

– Hướng dẫn nền kinh tế trung hòa cacbon Cách tiếp cận và Lộ trình của Đức: tại đây

– Các luật Năng lượng tái tạo: Kinh nghiệm của Đức và quốc tế:: tại đây

– Thị trường cacbon và công cụ định giá cacbon tại Việt Nam: tạii đây

– Giới thiệu các cơ chế đấu giá/ đấu thầu trên thế giới và tại Việt Nam: Các góc nhìn và bài học kinh nghiệm:tại đây

– Vai trò của Hydrogen xanh trong chiến lược phát triển năng lượng của Chính phủ Đức: tại đây

– Vai trò của hydrogen xanh trong các chiến lược trung hòa cacbon: tại đây

– Công nghệ chuyển đổi điện quy mô lớn: Giảm phát thải carbon công nghiệp: tại đây

– Hợp tác Năng lượng Việt – Đức đánh giá tiềm năng xuất khẩu hydrogen xanh của Việt Nam: tại đây

– Giới thiệu tổng quan và cập nhật thông tin nhà máy sản xuất Hydro xanh Trà Vinh: tại đây

Tin tức

mới nhất