ESP

Chương trình Hỗ trợ Năng lượng GIZ

Hội thảo về Lưới điện gió ngoài khơi

Chia sẻ
In

Trong khuôn khổ Dự án Đối thoại Năng lượng do Bộ Kinh tế và Hành động Khí hậu Liên bang Đức (BMWK) tài trợ, Chương trình Hỗ trợ Năng lượng GIZ và Nhóm Đặc trách Điện gió Ngoài khơi của Nhóm Đối tác Năng lượng Việt Nam (VEPG) cùng với EVN sẽ tiến hành hội thảo trong một ngày về kết nối lưới điện, quản lý vận hành và các khía cạnh kỹ thuật của Lưới điện gió ngoài khơi. Sự kiện này nhằm hỗ trợ chính phủ Việt Nam ở cấp quốc gia và cấp tỉnh, qua đó tăng cường các quy trình thực thi chính sách và quy định cơ thể cho quá trình chuyển đổi năng lượng ở Việt Nam.

Thông tin chi tiết về sự kiện như sau:

Chủ đề: Trao đổi kinh nghiệm quốc tế về kết nối lưới điện, quản lý vận hành và các khía cạnh kỹ thuật của Lưới điện gió ngoài khơi.

Địa điểm: Trụ sở EVN, 11 Cửa Bắc, Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam

Ngày/giờ: 8:15 – 16:00, ngày 12/04/2023

Tin tức

mới nhất