ESP

Chương trình Hỗ trợ Năng lượng GIZ

Chương trình Đào tạo Thực hành Hiệu quả Năng lượng 2023

Chia sẻ
In

Chương trình đào tạo về Thực hành Hiệu quả Năng lượng hiện đã mở form đăng ký. Nếu quý vị có nhu cầu muốn tham gia, vui lòng điền vào liên kết dưới đây.

Link đăng ký dành cho cá nhân: ENERGY EFFICIENCY PRACTICIAN TRAINING PROGRAM 2023 (CH??NG TRÌNH ?ÀO T?O TH?C HÀNH HI?U QU? N?NG L??NG 2023) (google.com)

Link đăng ký dành cho doanh nghiệp: ENERGY EFFICIENCY PRACTICIAN TRAINING PROGRAM 2023 (CH??NG TRÌNH ?ÀO T?O TH?C HÀNH HI?U QU? N?NG L??NG 2023) (google.com)

Đối tượng tham gia:

  • Kỹ sư/kỹ thuật viên trẻ dưới 30 tuổi.
  • Các công ty muốn đào tạo kỹ thuật viên/nhân viên trẻ.

Địa điểm đào tạo: H? Chí Minh

Ngôn ngữ đào tạo: Tiếng Việt

Số lượng học viên: 25 người

Tin tức

mới nhất