ESP

Chương trình Hỗ trợ Năng lượng GIZ

Cần có chính sách thúc đẩy, tạo ra một “bước nhảy” cho điện sinh khối tại Việt Nam.

Chia sẻ
In

Là một quốc gia nông nghiệp, Việt Nam có tiềm năng sản xuất năng lượng sinh khối từ các nguồn tài nguyên sinh khối sẵn có. Tuy nhiên, việc khai thác các nguồn tài nguyên sinh khối này vẫn còn nhiều hạn chế.

Để giải quyết những thách thức cho ngành năng lượng này và đồng thời tạo điều kiện cho cả khu vực nhà nước và tư nhân tham gia phát triển năng lượng sinh học một cách bền vững, góp phần quan trọng vào việc Việt Nam đạt được mục tiêu tham vọng tại hội nghị COP26 vừa qua, Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo – Bộ Công Thương phối hợp với Tổ chức Hợp tác Phát triển Đức (GIZ) tổ chức hội thảo trực tuyến: Kinh nghiệm phát triển dự án điện sinh khối tại Việt Nam vào ngày 25/11.

Xem thêm bài vi?t tại đây

Tin tức

mới nhất