ESP

Chương trình Hỗ trợ Năng lượng GIZ

Liên hệ với chúng tôi

Tổ chức Hợp tác Quốc tế Đức (GIZ) GmbH

Chương trình Hỗ trợ Năng lượng GIZ

Số điện thoại

(+84) 24 3 941 2605

Email

office.energy@giz.de

Website

www.gizenergy.org.vn
www.giz.de

Địa chỉ

Phòng 041-042A, Tầng 4, Tòa nhà Coco, 14 Thụy Khuê,
Quận Tây Hồ, Hà Nội, Việt Nam