ESP

GIZ Energy Support Programme

Hội thảo về Năng lượng tái tạo tại tỉnh An Giang

Share
Print

Hội thảo do đoàn đại biểu đến từ tỉnh Mecklenburg-Vorpommern, ??c s? phối hợp cùng chính quyền tỉnh An Giang tổ chức. Tại hội thảo, hai bên sẽ thảo luận về khả năng hợp tác về sản xuất năng lượng tái tạo.

Hội thảo là một phần của dự án hợp tác song phương Việt Nam – Đức ”Hợp tác Chuyển Đổi ngành năng lượng”, với đối tác từ nước Đức là bang Mecklenburg-Vorpommern , ở vùng Tây Bắc nước Đức và nằm bên bờ biển Baltic.

Th?i gian: ngày 26 tháng 6 tại tỉnh An Giang.

Related Events

Lastest

Events